Art 31 Căile de atac | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căile de atac -
Art. 31.
- Respingeri de neconstituționalitate (18), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (1), Modele (1)

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

În ce termen trebuie motivată plângerea împotriva Procesului verbal de constatare a contravenției? - Mădălina Moceanu
Potrivit Deciziei nr.44/21.11.2016 pronunțată de ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă( decizie publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1055/28.12.2016), în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției trebuie și motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenție, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecata prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Uneori, legea declară în mod expres neapelabile anumite categorii de hotărâri. Astfel, de pildă, renunțarea la drept se constată printr-o hotărâre dată „fără drept de apel” [art. 247 alin. (4) C. proc. civ..]. Tot astfel se procedează și în cazul hotărârilor care consfințesc învoiala părților (art. 273 C. proc. civ..). Alteori, legea declară deschisă în mod expres calea de atac a recursului împotriva hotărârii pronunțate, ceea ce implică ideea de excludere a căii ordinare de atac a apelului. Cu titlu de exemplu doar indicăm hotărârile pronunțate asupra conflictelor de competență (art. 22 alin. final C. proc. civ..), hotărârile pronunțate asupra plângerilor exercitate în condițiile art. 31-34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și hotărârile pronunțate asupra perimării judecății [art. 253 alin. (2) C. proc. civ..]. Există și cazuri în care hotărârile judecătorești sunt sustrase oricărui control judiciar. În acest sens, menționăm hotărârile pronunțate asupra strămutării procesului civil [art. 40 alin. (4) C. proc. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    „Împotriva procesului-verbal de constatare acontravenției și de aplicare asancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia” [art. 31 alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Astfel, potrivit art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001: „Împotriva procesului-verbal de constatare acontravenției și de aplicare asancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    „Împotriva procesului-verbal de constatare acontravenției și de aplicare asancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia” [art. 31 alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 22 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 23 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 24 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 25 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 26 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 27 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 28 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 29 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 30 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 31 Căile de atac
Art 32 Căile de atac
Art 33 Căile de atac
Art 34 Căile de atac
Art 35 Căile de atac
Art 36 Căile de atac
Art 37 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 38 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 39 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 40 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 41 Executarea sancțiunilor contravenționale
Reviste:
Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional
Comunicarea procesului-verbal contravențional la o adresă greșită
Decizia nr. 44/2016
Lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. Calea pe care poate fi invocată nelegalitatea. Necomunicarea legală a procesului-verbal de contravenție. Lipsirea acestuia de caracterul executoriu
Proces-verbal de contravenție. Sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Contestarea sancțiunii la instanța de contencios administrativ. Admisibilitate
Contravențiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
O altă interpretare a dispozițiilor art. 713 alin. (2) C. proc. civ.
10. Date cu caracter personal având funcție de identificare. Prelucrarea codului numeric personal sau a altui identificator cu aplicabilitate generală. Lipsa consimțământului pentru predarea unei copii a actului de identitate
Hotărâre prealabilă. Înscrierea în cazierul fiscal a sancțiunii avertismentului
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Plângere împotriva procesului verbal de constatare a contravenției
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 44/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sibiu - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 11.338/306/2014
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 10/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2013
;
se încarcă...