Art 30 Aplicarea sancțiunilor contravenționale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea sancțiunilor contravenționale -
Art. 30.
- Respingeri de neconstituționalitate (19), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Dacă persoana împuternicită să aplice sancțiunea apreciază că fapta a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanță că ea ar putea constitui contravenție, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluția, ordonanța sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenția, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancțiunii în cazul prevăzut la alin. (2) curge de la data sesizării organului în drept să aplice sancțiunea. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 30 din O.G. nr. 2/2001: „(1) Dacă persoana împuternicită să aplice sancțiunea apreciază că fapta afost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent. (2) În cazul în care fapta afost inițial urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanță că ea ar putea constitui contravenție, actul de sesizare sau de constatare afaptei, împreună cu ocopie de pe rezoluția, ordonanța sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenția, pentru alua măsurile ce se impun conform legii”. În acest caz, „termenul de prescripție de 6 luni va curge de la data sesizării organului în drept să aplice sancțiunea”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 20 Constatarea contravenției
Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 22 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 23 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 24 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 25 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 26 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 27 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 28 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 29 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 30 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 31 Căile de atac
Art 32 Căile de atac
Art 33 Căile de atac
Art 34 Căile de atac
Art 35 Căile de atac
Art 36 Căile de atac
Art 37 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 38 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 39 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 40 Executarea sancțiunilor contravenționale
Reviste:
Cumulul sancțiunii penale cu sancțiunea administrativă pe piața de capital
Cerere de anulare a Dispoziției Șefului Serviciului Rutier prin care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 zile. Lipsa relevanței sancționării contravenționale anterioare în ipoteza prevăzută de art. 103 alin. 1 lit. c) din O.U.G. nr. 195/2002
Tulburarea ordinii și liniștii publice. Linii de demarcație între răspunderea contravențională și răspunderea penală
Dezincriminare și decontravenționalizare. Aspecte de drept material și procesual. Incidența în afaceri
Dezincriminare și decontravenționalizare. Aspecte de drept material și procesual. Incidența în afaceri
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...