Art 3 Dispoziții generale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 3.
- Referințe în jurisprudență (22), Reviste (2)

(1) Actele normative prin care se stabilesc contravenții vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sancțiunii cu amendă se vor stabili limita minimă și maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili și tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Persoana juridică răspunde contravențional în cazurile și în condițiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, „actele normative prin care se stabilesc contravenții vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea…”. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit alin. (2) al art. 3 din O.G. nr. 2/2001, răspunderea contravențională apersoanei juridice operează numai dacă în actul normativ de stabilire și sancționare acontravențiilor se stipulează în mod expres că persoana juridică răspunde contravențional, răspunderea acesteia neexcluzând răspunderea persoanei fizice care asăvârșit în mod nemijlocit contravenția (M.A. Hotca, op. cit., 2012, p. 87). [ Mai mult... ] 
Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În România, persoana juridică răspunde din punct de vedere penal în temeiul art. 191 C. pen.., și contravențional, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Reviste:
Influența jurisprudenței Curții Europene de Justiție asupra dreptului românesc
Efectele Deciziei nr. 1/2016 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra unor subiecți de drept în materie contravențională
Este constituțională obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale?
Decizia nr. 373 din 31 mai 2018
Unele delimitări conceptuale privind serviciile funerare și prestatorii acestora
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...