Art 28 Aplicarea sancțiunilor contravenționale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea sancțiunilor contravenționale -
Art. 28.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (34), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod expres. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Derogări (15), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Plata amenzii se face la Casa de Economii și Consemnațiuni sau la trezoreria finanțelor publice, iar o copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care acesta face parte, în termenul prevăzut la alin. (1). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvârșită orice urmărire încetează.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 18 Constatarea contravenției
Art 19 Constatarea contravenției
Art 20 Constatarea contravenției
Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 22 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 23 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 24 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 25 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 26 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 27 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 28 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 29 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 30 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 31 Căile de atac
Art 32 Căile de atac
Art 33 Căile de atac
Art 34 Căile de atac
Art 35 Căile de atac
Art 36 Căile de atac
Art 37 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 38 Executarea sancțiunilor contravenționale
Reviste:
Despre sistemul ablațiunii în dreptul contravențional: o politică inconsecventă cu efecte stranii
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Ce ar trebui să cunoaștem referitor la practicile de concurență neloială?
Fără cazier judiciar, fără copii legalizate, fără taxa de 2 lei de timbru. Ce altceva se mai schimbă?
Modificarea Codului muncii în materia răspunderii contravenționale a angajatorului, între necesitate normativă și realitate socială
Aplicarea sancțiunilor contravenționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal/The application of contraventional sanctions in the field of personal data protection
Contravenții prevăzute de legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
Răspunderea contravențională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Răspunderea contravențională conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Doctrină:
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...