Art 27 Aplicarea sancțiunilor contravenționale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea sancțiunilor contravenționale -
Art. 27.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (36), Jurisprudență, Reviste (10)

Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată de face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor. Respingeri de neconstituționalitate (8), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 17 Constatarea contravenției
Art 18 Constatarea contravenției
Art 19 Constatarea contravenției
Art 20 Constatarea contravenției
Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 22 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 23 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 24 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 25 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 26 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 27 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 28 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 29 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 30 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 31 Căile de atac
Art 32 Căile de atac
Art 33 Căile de atac
Art 34 Căile de atac
Art 35 Căile de atac
Art 36 Căile de atac
Art 37 Executarea sancțiunilor contravenționale
Reviste:
Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional
Comunicarea procesului-verbal contravențional prin poștă. Efecte. Procedura de afișare
Comunicarea procesului-verbal contravențional la o adresă greșită
O altă interpretare a dispozițiilor art. 713 alin. (2) C. proc. civ.
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
Lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. Calea pe care poate fi invocată nelegalitatea. Necomunicarea legală a procesului-verbal de contravenție. Lipsirea acestuia de caracterul executoriu
Comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunilor prin poștă, cu confirmare de primire. Respingere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 27 teza întâi din O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe drumurile publice. Nelegalitatea măsurii prin nerespectarea art. 103 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002/The suspension of the exercise of the right to drive on public roads. Unlawfulness of the measure by non-compliance with art. 103 paragraph (1) letter a) of the Government Emergency Ordinance no. 195/2002
Răspunderea contravențională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului
Comunicarea actului administrativ-fiscal. Nesemnarea dovezii de îndeplinire a procedurii de către un funcționar al oficiului poștal. Vicierea procedurii de comunicare. Prescripția executării sancțiunii contravenționale. Depunerea procesul-verbal de constatare a contravenției la cutia poștală. Nelegalitate
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 10/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2013
;
se încarcă...