Art 25 Aplicarea sancțiunilor contravenționale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea sancțiunilor contravenționale -
Art. 25.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia. Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (27), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În temeiul art. 25 din O.G. nr. 2/2001, „Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. Comunicarea se face de către organul care aaplicat sancțiunea, în termen de cel mult olună de la data aplicării acesteia”, cu precizarea de la alin. (3) că „în situația în care contravenientul afost sancționat cu amendă, precum și dacă afost obligat la despăgubiri, odată cu procesul-verbal, acestuia ise va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate să oîncaseze, potrivit legislației în vigoare și, după caz, adespăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită”. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 25 din O.G. nr. 2/2001: „(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. (2) Comunicarea se face de către organul care aaplicat sancțiunea în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia”. Nerespectarea acestui termen va atrage prescripția executării sancțiunii, la care ne-am referit în prelegerea anterioară. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În temeiul art. 25 din O.G. nr. 2/2001, „Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. Comunicarea se face de către organul care aaplicat sancțiunea, în termen de cel mult olună de la data aplicării acesteia”, cu precizarea de la alin. (3) că „în situația în care contravenientul afost sancționat cu amendă, precum și dacă afost obligat la despăgubiri, odată cu procesul-verbal, acestuia ise va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate să oîncaseze, potrivit legislației în vigoare și, după caz, adespăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 15 Constatarea contravenției
Art 16 Constatarea contravenției
Art 17 Constatarea contravenției
Art 18 Constatarea contravenției
Art 19 Constatarea contravenției
Art 20 Constatarea contravenției
Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 22 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 23 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 24 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 25 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 26 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 27 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 28 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 29 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 30 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 31 Căile de atac
Art 32 Căile de atac
Art 33 Căile de atac
Art 34 Căile de atac
Art 35 Căile de atac
Reviste:
Comunicarea procesului-verbal contravențional la o adresă greșită
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Căi de atac ale firmei de transport, pentru fapta șoferului angajat
Comunicarea procesului-verbal contravențional prin poștă. Efecte. Procedura de afișare
Lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. Calea pe care poate fi invocată nelegalitatea. Necomunicarea legală a procesului-verbal de contravenție. Lipsirea acestuia de caracterul executoriu
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 10/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2013
;
se încarcă...