Art 2 Dispoziții generale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili și sancționa contravenții în toate domeniile de activitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene prevăzute la art. 1 se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate în care acestora li s-au stabilit atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot stabili și sancționa contravenții în următoarele domenii: salubritate; activitatea din piețe, curățenia și igienizarea acestora; întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, a spațiilor și locurilor de joacă pentru copii; amenajarea și curățenia spațiilor din jurul blocurilor de locuințe; întreținerea bazelor și obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreținerea străzilor și trotuarelor, a școlilor și a altor instituții de educație și cultură; întreținerea clădirilor, împrejmuirilor și a altor construcții; depozitarea și colectarea gunoaielor și a resturilor menajere. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Consiliul General al Municipiului București poate stabili și alte domenii de activitate din competența consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili și sancționa contravenții. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Articolul 2 din O.G. nr. 2/2001 enumeră actele normative prin care pot fi stabilite și sancționate contravențiile: „(1) Prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili și sancționa contravenții în toate domeniile de activitate. (2) Prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    b) Prin Decizia nr. 535/2004 s-a soluționat excepția de neconstituționalitate aart. 1 și art. 2 ale O.G. nr. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, care definesc contravenția și stabilesc prin ce categorii de acte normative pot să fie stabilite și sancționate contravenții (legi, ordonanțe de Guvern și acte ale autorităților administrației publice locale, respectiv hotărâri ale consiliilor locale, județene, ale Consiliului general al municipiului București și consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București). Autorul excepției aconsiderat că aceste prevederi legale contravin prevederilor art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 122 alin. (1) din Constituție, pe considerentul că „actele normative ale autorităților administrației publice locale se adoptă sau se emit pentru reglementarea unor activități de interes local, or, valorile sociale apărate de legea contravențională nu pot fi doar de interes local, ele sunt de interes general”. Curtea Constituțională arespins excepția invocând faptul că reglementarea contravențiilor este posibilă nu numai prin legislație primară, ci și prin acte normative subordonate legii, în condițiile în care domeniile respective sunt prevăzute în competența dată prin lege autorităților publice stabilite prin art. 2 din O.G. nr. 2/2001.De altfel, chiar prevederile criticate se referă la „toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege”. De aceea, dacă autorităților autonome locale le sunt stabilite atribuții în anumite domenii, ele le pot exercita inclusiv prin adoptarea unor acte juridice care cuprind prevederi de natură contravențională. (a se vedea și D.C.C. nr. 51/2004, D.C.C. nr. 107/2005). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Articolul 2 din O.G. nr. 2/2001 enumeră actele normative prin care pot fi stabilite și sancționate contravențiile: „(1) Prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili și sancționa contravenții în toate domeniile de activitate. (2) Prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Reviste:
10. Excepție de nelegalitate a unui act administrativ normativ. Inadmisibilitate
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Decizia nr. 44/2016
Amenda contravențională și amenda penală
Comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunilor prin poștă, cu confirmare de primire. Respingere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 27 teza întâi din O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Despre (ne)legalitatea hotărârilor de consiliu local prin care reglementează procedura privind ridicarea, transportul, depozitatea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...