Art 17 Constatarea contravenției | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constatarea contravenției -
Art. 17.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (68), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (1), Modele (2)

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În lipsa unor dispoziții cu caracter de principiu, într-un Cod de procedură administrativă, suntem de părere că odistincție anulității actelor administrative în nulitate absolută și anulabilitate nu se poate face decât pentru acele materii în care există precizări exprese ale legii (cum ar fi art. 17 din O.G. nr. 2/2001). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Constatarea contravenției
Art 16 Constatarea contravenției
Art 17 Constatarea contravenției
Art 18 Constatarea contravenției
Art 19 Constatarea contravenției
Art 20 Constatarea contravenției
Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 22 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 23 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 24 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 25 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 26 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 27 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Reviste:
De ce poate polițistul rutier să încheie proces-verbal de constatare a contravenției pe baza informațiilor comunicate prin radio?
Trebuie motivată plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției?
Aspecte referitoare la definirea unor termeni în legislația privind securitatea și sănătatea în muncă: angajatorul. Studiu de caz
Inadmisibilitatea recursurilor în procedura contravențională rutieră împotriva sentințelor pronunțate înainte de 18 iulie 2012
Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional
Refuzul organului fiscal de a executa silit amenda contravențională
Stabilirea vinovăției contravenientului pe baza raportului agentului constatator
Principiul oficialității și rolul judecătorului în procedura contravențională
Natura juridică și valoarea probatorie a raportului agentului constatator. Aspecte din practica judiciară în materie contravențională
Sancționarea repetată a petentei pentru aceeași faptă
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Modele:
Plângere împotriva procesului-verbal de aplicare a sancțiunii contravenționale cu amendă.
Plângere contravențională. (circulație)
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea dispozițiilor art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, din punctul de vedere al semnăturii agentului constatator necesare legalității procesului-verbal de contravenție, pentru contravențiile sancționate de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare
Decizia nr. 13/2018 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă descrierea insuficientă a faptei echivalează cu lipsa mențiunilor privind fapta săvârșită, atrăgând astfel nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenție (art. 17) sau echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a actului de constatare (art. 16)"
;
se încarcă...