Art 14 Dispoziții generale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 14.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(1) Executarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancțiunii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(2) Executarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 ani de la data aplicării. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Executarea sancțiunii închisorii contravenționale se prescrie în termen de un an de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești, dacă contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activități în folosul comunității. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    242 „În ceea ce privește cele 5 contracte care nu sunt încheiate și se lucrează la negru, nu înțeleg de ce acest număr de 5. De ce 5 și nu 1? Dacă vrei să protejezi salariatul și statul pentru drepturile de încasare la buget, problema este tot atât de grava în cazul unui contract neînregistrat ca și în cazul a 5 contracte. Trebuie să existe contracte de muncă pentru oricare dintre salariați; daca vrei să reduci munca la negru, trebuie s-o faci de fiecare dată când este vorba de un contract de muncă deghizat” – Gh. Piperea, opinie publicată pe www.bloombiz.ro /cariere („Codul muncii 2011: Vezi aspectele «controversate» ale legii comentate de specialiști”).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Constatarea contravenției
Art 16 Constatarea contravenției
Art 17 Constatarea contravenției
Art 18 Constatarea contravenției
Art 19 Constatarea contravenției
Art 20 Constatarea contravenției
Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 22 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 23 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 24 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Reviste:
Comunicarea procesului-verbal contravențional prin poștă. Efecte. Procedura de afișare
Principiul oficialității și rolul judecătorului în procedura contravențională
Comunicarea procesului-verbal contravențional la o adresă greșită
Lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. Calea pe care poate fi invocată nelegalitatea. Necomunicarea legală a procesului-verbal de contravenție. Lipsirea acestuia de caracterul executoriu
Unele reguli privind executarea sancțiunilor contravenționale
Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional
Incidente în cursul executării silite
Răspunderea juridică a funcționarilor publici și sancțiunile aplicabile: aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale^1
Comunicarea actului administrativ-fiscal. Nesemnarea dovezii de îndeplinire a procedurii de către un funcționar al oficiului poștal. Vicierea procedurii de comunicare. Prescripția executării sancțiunii contravenționale. Depunerea procesul-verbal de constatare a contravenției la cutia poștală. Nelegalitate
Aplicarea și executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 10/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2013
;
se încarcă...