Art 13 Dispoziții generale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 13.
- Derogări (8), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (9), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(2) În cazul contravențiilor continue termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data constatării faptei. Contravenția este continuă în situația în care încălcarea obligației legale durează în timp. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Când fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenție, prescripția aplicării sancțiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fața organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în fața instanței de judecată, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripția operează totuși dacă sancțiunea nu a fost aplicată în termen de un an de la data săvârșirii, respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(4) Prin legi speciale pot fi prevăzute și alte termene de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale. Jurisprudență, Reviste (5)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    În cazul contravențiilor prevăzute de Legea concurenței, există termene de prescripție speciale, de 5 ani în cazul contravențiilor de fond și de 3 ani în cazul contravențiilor procedurale. După cum se remarcă, aceste termene sunt mult mai mari decât termenul general de prescripție prevăzut de art. 13 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 180/2002. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    a) aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei [art. 13 alin. (1)]; [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Prescripția aplicării sancțiunii amenzii contravenționale intervine, potrivit art. 13 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 13 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001: „Când fapta afost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenție, prescripția aplicării sancțiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fața organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în fața instanței de judecată, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripția operează totuși dacă sancțiunea nu afost aplicată în termen de un an de la data săvârșirii, respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Constatarea contravenției
Art 16 Constatarea contravenției
Art 17 Constatarea contravenției
Art 18 Constatarea contravenției
Art 19 Constatarea contravenției
Art 20 Constatarea contravenției
Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 22 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 23 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Reviste:
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
Tulburarea ordinii și liniștii publice. Linii de demarcație între răspunderea contravențională și răspunderea penală
Ce ar trebui să cunoaștem referitor la practicile de concurență neloială?
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Act administrativ prin care au fost stabilite criteriile de redistribuire a anumitor categorii de personal ca urmare a reorganizării instituționale. Lipsa caracterului discriminatoriu. Admitere recurs
Răspunderea contravențională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului
Cheltuielile administrative și de vânzare a poliței RCA, limitate de Guvern la cel mult 25% din preț
Răspunderea juridică a funcționarilor publici și sancțiunile aplicabile: aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale^1
Aplicarea și executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
Natura juridică a procesului verbal încheiat de comisarii ANPC în urma constatării unor clauze pretins abuzive din cuprinsul contractelor de credit. Considerații teoretice și practice
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...