Art 11 Dispoziții generale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 11.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătură cu fapta săvârșită. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional. Doctrină (2)

(3) Pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani minimul și maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. Jurisprudență

(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancționat cu închisoare contravențională sau cu obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității. Modificări (1), Reviste (3), Doctrină (1)

(5) Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată numai de instanța de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Precizare - Horatiu Sasu
Oricare din cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată numai de instanța de judecată, cu prilejul contestării procesului verbal (mai exact, chiar dacă consideră că există una din situațiile de mai sus, agentul constatator va întocmi proces verbal de contravenție, acesta trebuie contestat de către contribuabil care trebuie să invoce cazul de exonerare și doar instanța poate decide dacă susținerea contribuabilului este conformă realității). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Astfel, potrivit art. 11 din ordonanță, caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătură cu fapta săvârșită. [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În consecință, iresponsabilitatea constituie ocauză ce înlătură caracterul penal al faptei, conform art. 48 C. pen.. și caracterul contravențional, conform art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    De la principiul generalității răspunderii contravenționale este exceptat minorul care nu aîmplinit 14 ani, potrivit art. 11 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001. [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În România, opersoană fizică poate dobândi calitatea de subiect activ al unui raport juridic de drept penal sau contravențional începând cu vârsta de 14 ani. Minorii sub 14 ani nu răspund penal [art. 99 alin. (1) C. pen..1] și nici contravențional [art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor1, aprobată prin Legea nr. 180/20022]. Avem de-a face cu orăspundere penală aunui minor, întrucât, în majoritatea legislațiilor, inclusiv în România, opersoană este considerată minoră până la împlinirea vârstei de 18 ani. Rațiunea stabilirii acestei vârste minime sub care un individ nu răspunde din punct de vedere penal și contravențional rezidă în aceea că se prezumă că această categorie de minori nu este dezvoltată suficient din punct de vedere biopsihic pentru aînțelege caracterul antisocial al conduitei lor3. Aceste dispoziții prezente pe tărâmul dreptului penal sau contravențional se coroborează cu cele din domeniul dreptului civil, potrivit cărora opersoană nu are capacitate de exercițiu sub vârsta de 14 ani [art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice4]. În aceste condiții, rezultă că minorul sub 14 nu poate fi subiect activ al faptei de manipulare apieței de capital. 
    1 B. Of. nr. 79 bis din 21 iunie 1968 și modificat de mai multe ori. 
    1 M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001. 
    2 M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2002. 
    3 C. Bulai, op. cit., p. 206. 
    4 B. Of. nr. 8 din 30 ianuarie 1954.
[ Mai mult... ]
 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    De la principiul generalității răspunderii contravenționale este exceptat minorul care nu aîmplinit 14 ani, potrivit art. 11 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Constatarea contravenției
Art 16 Constatarea contravenției
Art 17 Constatarea contravenției
Art 18 Constatarea contravenției
Art 19 Constatarea contravenției
Art 20 Constatarea contravenției
Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Reviste:
Natura juridică a procesului verbal încheiat de comisarii ANPC în urma constatării unor clauze pretins abuzive din cuprinsul contractelor de credit. Considerații teoretice și practice
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Răspunderea juridică a funcționarilor publici și sancțiunile aplicabile: aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale^1
Mijloace juridice de protecție a dreptului mediului în România
De ce inculpatul minor poate presta muncă neremunerată în folosul comunității?
Admitere recurs în interesul legii. Inculpat sau suspect minor care a împlinit vârsta de 16 ani. Renunțarea la urmărirea penală. Obligarea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității
Aplicarea și executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...