Art 1 Dispoziții generale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 1.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (6)

Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată ca atare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Reviste:
Suspendarea executării actului administrativ. Condiții
Studiu de caz: Polițistul local, "agent 007" în jurisprudența unor instanțe din cadrul Judecătoriei și a Tribunalului Sibiu, în materie contravențională, în domeniul construcțiilor și urbanismului (Cu notă aprobativă oferită de conf. univ. dr. Ovidiu Podaru și lect. univ. dr. Mircea Ursuța)
Influența jurisprudenței Curții Europene de Justiție asupra dreptului românesc
Câteva soluții criticabile din practica judecătorească și din cea constituțională referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
9. Competența angajaților unor societăți în constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale
Sistemul executării silite în materia contenciosului administrativ
Cumulul sancțiunii penale cu sancțiunea administrativă pe piața de capital
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare: 1. privind calificarea ca sancțiune contravențională a situației în care călătorul care urcă într-un mijloc de transport în comun fără bilet de călătorie este obligat să își procure un bilet la suprataxă, urmând ca în cazul refuzului să i se încheie proces-verbal de contravenție;2. privind interpretarea art. 31 alin. (1) teza I coroborat cu art. 15 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în sensul de a se stabili dacă se poate formula plângere contravențională împotriva unui înscris prin intermediul căruia se aplică o sancțiune de natură contravențională chiar dacă acesta nu a fost denumit "proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției.
Inspecția muncii. Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției încadrarea în muncă efectivă a unui salariat se poate face numai după întocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă și declararea acestuia în Revisal
Doctrină:
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...