Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță 84/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență

Bunurile mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului de Interne, destinate activităților reglementate prin prezenta ordonanță, trec, după caz, în administrarea Ministerului Administrației Publice sau în folosința comună a Ministerului Administrației Publice și Ministerului de Interne.

Art. 25. - Modificări (1)

În unitățile administrativ-teritoriale în care nu funcționează formațiuni de evidență informatizată a persoanei serviciile publice comunitare locale se organizează eșalonat, o dată cu dotarea și asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.

Art. 26. -

(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

(2) Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziție contrară prezentei ordonanțe.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prevederile actelor normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță se modifică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 84/2001:
Dispoziții generale
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Asigurarea financiară și materială
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...