Asigurarea financiară și materială | Ordonanță 84/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Asigurarea financiară și materială

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare se asigură din venituri extrabugetare și din subvenții de la bugetele locale, județene, respectiv al municipiului București, după caz. Modificări (3), Jurisprudență

(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Inspectoratului se asigură din venituri extrabugetare și din subvenții de la bugetul de stat.

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență

Inspectoratul, respectiv serviciile publice comunitare, gestionează în regim extrabugetar, conform legii, veniturile încasate din activitățile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora și prin furnizarea, în condițiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum și din donații și din sponsorizări.

Art. 22. - Modificări (2), Jurisprudență

Taxele de eliberare a documentelor și de furnizare a datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare și de Inspectorat sunt unice pentru întregul teritoriu național și se aprobă prin ordin al ministrului administrației publice, la propunerea Inspectoratului, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (2)

Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidență a persoanei se achiziționează de Inspectorat, în condițiile legii. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 84/2001:
Dispoziții generale
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Asigurarea financiară și materială
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...