Art 9 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | Ordonanță 84/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor -
Art. 9.
-

(1) Personalul formațiunilor locale de evidență a populației, respectiv al formațiunilor de evidență a populației din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului de Interne, care se preia de serviciile publice comunitare locale, județene, respectiv al municipiului București, se consideră transferat în interesul serviciului.

(2) Salarizarea personalului din serviciile publice comunitare, locale, județene, respectiv al municipiului București, se stabilește potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare locale, județene, respectiv al municipiului București, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București, cu avizul Inspectoratului. Modificări (2)

(4) Activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor este coordonată de secretarul general al județului și al municipiului București, respectiv de secretarul municipiului, sectorului municipiului București, orașului și comunei.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 84/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 5 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 6 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 7 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 8 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 9 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 11 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 12 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 13 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 14 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 15 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 16 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 17 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 18 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 19 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
;
se încarcă...