Art 5 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | Ordonanță 84/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor -
Art. 5.
- Respingeri de neconstituționalitate (1)

Serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuții principale:

a) eliberează, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate, cărțile de alegător, pașapoartele simple, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare a autovehiculelor; Modificări (2)

b) înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

c) întocmesc și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii; Modificări (1)

e) constituie, actualizează și administrează Registrul local de evidență a persoanei, care conține datele de identificare și de adresă ale cetățenilor având domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar local respectiv; Modificări (4), Referințe (1)

f) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

g) întocmesc listele electorale permanente;

h) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

i) primesc cererile și documentele necesare în vederea eliberării pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și le înaintează, după caz, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, respectiv serviciilor abilitate cu evidența și producerea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare; Modificări (2)

j) primesc pașapoartele simple, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare a autovehiculelor, întocmite de serviciile publice comunitare județene, respectiv al municipiului București, pe care le eliberează solicitanților; Modificări (2)

k) țin registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 84/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 5 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 6 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 7 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 8 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 9 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Art 11 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 12 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 13 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 14 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Art 15 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
;
se încarcă...