Drepturile și obligațiile participanților la cursuri | Ordonanță 81/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Drepturile și obligațiile participanților la cursuri Modificări (1)

Art. 17. -

Funcționarii publici, aleșii locali, precum și personalul angajat cu contract individual de muncă în cadrul autorităților și instituțiilor publice au obligația de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice, urmând cursurile de formare și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate. Modificări (1)

Art. 18. -

Autoritățile și instituțiile din administrația publică au obligația să trimită anual la cursuri de perfecționare continuă categoriile de personal prevăzute la art. 17. Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Pe perioada în care urmează cursuri de perfecționare a pregătirii în domeniul administrației publice, cursanții au dreptul la salariul de bază și la celelalte sporuri, în condițiile legii.

(2) În cazul în care cursurile sunt organizate în altă localitate decât aceea de domiciliu, cursanții beneficiază de indemnizația de delegare, potrivit legii, cheltuielile de cazare fiind suportate de autoritatea sau de instituția publică din care provin.

Art. 20. -

Cheltuielile pentru cursurile de formare și perfecționare profesională pentru aleșii locali, organizate de instituțiile specializate, se suportă din bugetele locale, conform hotărârii consiliului local sau consiliului județean. Modificări (1)

Art. 21. -

Pentru acoperirea cheltuielilor de formare continuă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, autoritățile publice locale au obligația să prevadă în bugetul anual propriu o cotă de cel puțin 1% din cheltuielile de personal.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 81/2001:
Înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală
Drepturile și obligațiile participanților la cursuri
Certificatele de absolvire
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...