Guvernul României

Ordonanța nr. 77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului istoric București

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

Se declară zonă de interes național Centrul istoric București, ansamblul urbanistic situat în perimetrul central, delimitat potrivit datelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 2. -

(1) Reabilitarea și revitalizarea Centrului istoric București reprezintă un proiect al Guvernului României, pentru realizarea căruia se constituie Consiliul de coordonare - Centrul istoric București.

(2) Consiliul de coordonare - Centrul istoric București este format din reprezentanți ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Ministerului Culturii și Cultelor, Ministerului Administrației Publice, Ministerului de Interne și al Consiliului General al Municipiului București.

(3) Scopul înființării Consiliului de coordonare - Centrul istoric București este acela de a stabili și de a aproba planul de acțiune, cuprinzând cadrul instituțional, financiar fiscal, comercial și urbanistic, care să promoveze investițiile în această zonă.

(4) Planul de acțiune va conține:

a) structurile instituționale de organizare a programului de investiții;

b) modalități de încurajare a participării sectorului privat, român și internațional, în cadrul programului de revitalizare;

c) identificarea și clarificarea aspectelor legate de proprietari și chiriași, persoane fizice și juridice, existente legal în zonă;

d) regulamentele privind planurile urbanistice, clădirile, sănătatea, punerea în siguranță și protecția construcțiilor și a valorilor cultural-istorice ale patrimoniului existent.

(5) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va asigura secretariatul Consiliului de coordonare - Centrul istoric București.

Art. 3. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va înainta Guvernului, spre aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare - Centrul istoric București, avizat de instituțiile menționate la art. 2 alin. (2), care va cuprinde, în principal, obiectul de activitate, modul de organizare, relația de coordonare cu alte structuri instituționale și atribuții.

Art. 4. -

(1) Finanțarea proiectului privind reabilitarea și revitalizarea Centrului istoric București se asigură din:

a) sume nerambursabile alocate de organismele financiare internaționale;

b) sume din donații ale persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate;

c) sponsorizări;

d) sume de la bugetul municipiului București și/sau sectoarelor municipiului București;

e) sume de la bugetul de stat, în completare;

f) alte sume acordate în condițiile legii.

(2) Alocațiile de la bugetul de stat se prevăd în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, va înainta Guvernului, spre aprobare, modul de finanțare a proiectului privind reabilitarea și revitalizarea Centrului istoric București.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul lucrărilor publice,
transporturilor și locuinței,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 30 august 2001.

Nr. 77.

ANEXĂ


Centrului istoric București:

- la Nord: bd. Elisabeta (de la intersecția cu Calea Victoriei), bd. Carol (până la intersecția cu str. Hristo Botev);

- la Est: str. Hristo Botev (de la intersecția cu bd. Carol până la intersecția cu bd. Corneliu Coposu);

- la Sud: bd. Corneliu Coposu (de la intersecția cu str. Hristo Botev), Splaiul Independenței (până la intersecția cu Calea Victoriei);

- la Vest: Calea Victoriei (de la intersecția cu Splaiul Independenței până la intersecția cu bd. Elisabeta)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...