Art 2 | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind transferul judecătorilor din 17.09.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 2. -

(1) Declanșarea sesiunii de transfer se dispune de președintele Consiliului Superior al Magistraturii. În scopul informării judecătorilor care intenționează să formuleze cereri de transfer, Direcția resurse umane și organizare publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii lista posturilor vacante de la instanțe, precum și a posturilor care urmează a se vacanta și anunțul corespunzător privind declanșarea procedurii de transfer.

(2) Prin posturi ce urmează a se vacanta se înțeleg acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicării listei menționate la alin. (1) sau cel târziu la data publicării acesteia, promovarea la Înalta Curte de Casație și Justiție, promovarea la instanțe superioare, transferul, numirea judecătorilor în funcția de procuror, numirea în funcție de conducere ori eliberarea din funcție.

(3) Cererile de transfer se analizează ori de câte ori este necesar de Secția pentru judecători, la propunerea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, după împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).

(4) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 5 zile de la data publicării documentelor menționate la alin. (1). Cererea de transfer va conține informații privind specializarea judecătorului și, dacă este cazul, disponibilitatea asumată a acestuia de a activa la instanța la care solicită transferul, în oricare dintre secțiile/completurile la care cerințele acestei instanțe o impun.

(5) După centralizare, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii se publică o situație privind cererile de transfer formulate și instanțele pentru care s-a solicitat transferul.

(6) Cel mai târziu în termen de 5 zile de la data publicării informațiilor prevăzute la alin. (5), judecătorii pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii cereri de transfer pentru posturile care ar putea deveni vacante ca urmare a admiterii unei cereri de transfer formulate în condițiile alin. (4). Dispozițiile alin. (4) teza a doua referitoare la conținutul cererii se aplică în mod corespunzător.

(7) Termenele prevăzute la alin. (4) și (6) se calculează potrivit dispozițiilor art. 181 din Codul de procedură civilă.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind transferul judecătorilor din 17.09.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
;
se încarcă...