Prietenii Contabilitatii nr. 37/2019

Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 37/2019
de

11 septembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Contabilitatea specifică unei tranzacții: monografie sau studiu de caz practic

❖ Tratamentul contabil aplicabil în situația constatării unui plus de inventar la imobilizări corporale. Studiu de caz.

Societatea AMENAJĂRI CU STIL SRL este persoană juridică română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, plătitoare de impozit pe profit. Aceasta are ca obiect de activitatea efectuarea de lucrări de construcții montaj, finisări interioare la immobile. Cu ocazia efectuării inventarierii patrimoniului la data de 30 iunie 2019, se identifică un plus de inventar, identificat printr-o betonieră manuală mecanică cu o capacitate de 200 kg. Comisia de inventar estimează valoarea justă a acestei betoniere la suma de 3.600 lei. Cu această ocazie se stabilește și durata de amortizare de 3 ani. Ce tratament contabil este aplicabil plusului de inventar și de ce alte elemente vom ține cont la stabilirea duratei de amortizare?

Ca și primă observație, amintim faptul că la data prezentului material, valoarea de intrare a mijloacelor fixe este suma de 2.500 lei și vor fi considerate mijloace fixe activele cu o valoare mai mare decât această sumă și o durată de folosință mai mare de 1 an. O a doua observație constă în faptul că vom considera că societatea a realizat inventarierea patrimoniului conform prevederilor OMFP nr. 2861/2009 privind inventarierea, iar comisia are competența necesară din punct de vedere economic și tehnic și poate astfel stabili o valoare și o durată de utilizare pentru activul imobilizat corporal. Din punct de vedere contabil, un plus de inventar de natura mijloacelor fixe va fi contabilizat pe seama subvențiilor pentru investiții, conform art. 394 alin. (3) dinOMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, cu modificări ulterioare, după cum urmează:

"(3) În conturile de subvenții pentru investiții se contabilizează și donațiile pentru investiții, precum și plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale și necorporale."

Același temei normativ precizează faptul că subvenția pentru investiții este un venit amânat, ce se va vira la venituri pe măsura înregistrării amortizării cu acest mijloc fix.

Monografie contabilă: Înregistrarea plusului de inventar:

✓ 2131 "Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)" = 475 "Subvenții pentru investiții" cu suma de 3.600 lei.

Înregistrarea amortizării lunare:

✓ 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările" = 2813

"Amortizarea echipamentelor" cu suma de 3.600 lei / 3 ani / 12 luni = 100 lei/lună.

Concomitent cu înregistrarea amortizării se efectuează virarea la venituri:

✓ 475 "Subvenții pentru investiții" = 7584 "Venituri din subvenții pentru investiții" cu suma de 100 lei/lună.

Foarte important: prevederile din secțiunea III Alte precizări din HG nr. 2139/2004 privind catalogul mijloacelor fixe dau dreptul societății să stabilească o durată normată de amortizare pentru activele ce nu au un istoric și nu se cunosc datele de fabricație.

Notă: se necesită ca această perioadă se amortizare să fie stabilită de un expert tehnic independent sau de o comisie tehnică.

Capitolul II - Analiza unei reglementări legale: efectul asupra contribuabilului

❖ Întocmirea tipizatului: Balanța de verificare. Prevederi relevante aplicabile în activitatea financiar contabilă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...