Guvernul României

Hotărârea nr. 673/2019 privind votul prin corespondență

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 22 alin. (1) și (2) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelele, dimensiunile și condițiile de confecționare ale plicului prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în care sunt introduse documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului de către Compania Națională "Poșta Română" - S.A., prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul, dimensiunile și condițiile de confecționare ale plicului exterior, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă modelul, dimensiunile și condițiile de confecționare ale plicului interior, prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Se aprobă modelul, dimensiunile și condițiile de confecționare ale certificatului de alegător, prevăzute în anexa nr. 4.

(5) Se aprobă modelul, dimensiunile și condițiile de confecționare ale autocolantului cu mențiunea "VOTAT" și ale plicului în care se introduce, prevăzute în anexa nr. 5.

(6) Se aprobă modelul, dimensiunile și condițiile de confecționare ale autocolantului cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondență în țară îl va aplica pe plicul exterior, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 2. -

Instrucțiunile privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență se tipăresc pe hârtie ofset, format A4 tipar policromie față, o culoare verso.

Art. 3. -

(1) Se stabilește ordonatorul de credite prevăzut de art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind Autoritatea Electorală Permanentă.

(2) Tipurile de servicii și produse poștale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat, Camera Deputaților și la alegerile pentru Președintele României sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(3) Tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondență la alegerile pentru Senat, Camera Deputaților și la alegerile pentru Președintele României sunt prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 4. -

(1) Compania Națională "Poșta Română" - S.A. emite factura aferentă serviciilor și/sau produselor prevăzute în anexa nr. 7 la pct. 1.1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1.1, 2.2, 2.3 și 2.4, precum și tipurilor de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 8, până cel mai târziu la data de 11 decembrie a anului în care au loc alegerile parlamentare sau prezidențiale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă are obligația de a efectua plata către Compania Națională "Poșta Română" - S.A. până la data de 31 decembrie a anului în care au loc alegerile parlamentare sau prezidențiale, după caz.

(3) Pentru trimiterile poștale prevăzute în anexa nr. 7 la pct. 2.1.1, sosite ulterior datei de 11 decembrie a anului în care au loc alegerile parlamentare sau prezidențiale, după caz, Compania Națională "Poșta Română" - S.A. va emite factura până cel târziu la data de 22 iunie a anului ulterior celui în care au avut loc alegerile parlamentare sau prezidențiale, după caz.

(4) Factura prevăzută la alin. (3) include și contravaloarea serviciilor conexe, prevăzute în anexa nr. 7 la pct. 2.2, 2.3 și 2.4.

(5) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în anexa nr. 7, Compania Națională "Poșta Română" - S.A. are obligația de a ține contabilitate separată, cu evidențierea tuturor costurilor aferente.

(6) În cazul prevăzut la alin. (3), Autoritatea Electorală Permanentă are obligația de a efectua plata către Compania Națională "Poșta Română" - S.A. până la data de 30 iunie a anului ulterior celui în care au loc alegerile parlamentare sau prezidențiale, după caz.

Art. 5. -

(1) Președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență și locțiitorul acestuia primesc câte o indemnizație de 380 lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin. Ceilalți membri ai birourilor electorale pentru votul prin corespondență primesc câte o indemnizație de 190 lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin.

(2) Prin zi de activitate se înțelege munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi.

(3) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) se face în baza listelor de prezență semnate de către președinții birourilor electorale pentru votul prin corespondență.

(4) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) sunt plătite de către Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 19 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 7. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Constantin-Florin Mitulețu-Buică
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Alexandru Petrescu
Ministrul afacerilor externe,
Ramona-Nicole Mănescu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 9 septembrie 2019.

Nr. 673.

ANEXA Nr. 1

Modelele, dimensiunile și condițiile de confecționare ale plicului prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

1. În situația utilizării produsului Corespondență internațională prioritară cu confirmare de primire, plicul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:

a) modelul plicului este TE4;

b) se tipărește pe hârtie kraft într-o singură culoare, care trebuie să asigure lipirea siliconică;

c) este securizat din punctul de vedere al deschiderii cu o etichetă prevăzută cu elemente de securitate grafică și ștanțare împotriva dezlipirii;

d) va conține o etichetă cu însemnele de francare aferente sistemului "TP" - taxe plătite;

e) este personalizat cu etichete conținând numele, prenumele și adresa alegătorului, precum și un cod de bare de trimitere poștală.

2. În situația utilizării produsului Express Mail Services, plicul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:

a) modelul plicului este C3;

b) este plastifiat, având cinci culori față, respectiv portocaliu, albastru, gri deschis, roșu, galben, precum și trei culori verso, respectiv portocaliu, albastru, gri deschis;

c) asigură deschiderea autoadezivă pe latura mică;

d) este confecționat din folie de polietilenă rezistentă la transportul de documente, trimiteri;

e) este închis pe latura mică prin lipire cu banda autoadezivă, siliconică;

f) este personalizat cu etichete conținând numele, prenumele și adresa alegătorului, precum și un cod de bare de trimitere poștală.

ANEXA Nr. 2

Modelul, dimensiunile și condițiile de confecționare ale plicului exterior

Plicul exterior prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:

a) modelul plicului este TB4;

b) se tipărește pe hârtie kraft într-o singură culoare care trebuie să asigure lipirea siliconică;

c) este securizat din punctul de vedere al deschiderii cu o etichetă prevăzută cu elemente de securitate grafică și ștanțare împotriva dezlipirii;

d) este personalizat cu numele și prenumele alegătorului, precum și cu adresa de corespondență a acestuia și cu turul de scrutin respectiv;

e) are anexat un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din România și un autocolant pe care sunt imprimate însemnele serviciului corespondență răspuns internațional, CCRI/IBRS, pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondență în România le va aplica pe plicul exterior.

ANEXA Nr. 3

Modelul, dimensiunile și condițiile de confecționare ale plicului interior

Plicul interior prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:

a) modelul plicului este TC4, acesta fiind identic pentru toți alegătorii prin corespondență;

b) se tipărește pe hârtie ofset care trebuie să asigure lipirea siliconică;

c) este securizat din punctul de vedere al deschiderii cu o etichetă prevăzută cu elemente de securitate grafică și ștanțare împotriva dezlipirii.

ANEXA Nr. 4

Modelul, dimensiunile și condițiile de confecționare ale certificatului de alegător

* În cazul alegerilor parlamentare se înscriu sintagma "Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților", precum și data acestora.

În cazul alegerilor prezidențiale se înscriu sintagma "Alegerile pentru Președintele României", precum și data acestora, data primului tur de scrutin sau al celui de-al doilea, după caz.

NOTE:

- Certificatul de alegător va avea format A5, tipar policromie față.

- Certificatul de alegător este securizat, fiind imprimat cu elemente de siguranță.

- Declarația se semnează și se datează olograf de către alegător.

- Certificatul de alegător poate fi utilizat o singură dată la exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților sau pentru alegerea Președintelui României.

ANEXA Nr. 5

Modelul, dimensiunile și condițiile de confecționare ale autocolantului cu mențiunea "VOTAT"

*) Se înscrie anul scrutinului.

**) În cazul alegerilor pentru Președintele României se înscrie și sintagma "tur I" sau "tur II", după caz.

NOTĂ:

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul "VOTAT" și cu mențiunea privind anul scrutinului are latura de 20 mm. Autocolantul este imprimat pe hârtie autocolantă, tipar 1 + 0 culori și este securizat cu elemente de securitate grafică și se introduce în plic suport, tipărit 4 + 0 culori.

ANEXA Nr. 6

Modelul, dimensiunile și condițiile de confecționare ale autocolantului cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondență în țară îl va aplica pe plicul exterior

*) Se înscrie adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară.

NOTĂ:

Autocolantul cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondență în țară îl va aplica pe plicul exterior se tipărește pe hârtie autocolantă, dimensiuni 10 x 9 cm, L x l, în două culori - negru și culoare de siguranță.

ANEXA Nr. 7

Tipurile de servicii și produse poștale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență

1. Fluxul - plecări trimiteri poștale din România

1.1. Serviciul confirmare de primire prevăzut la art. 2 pct. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare

1.1.1. Denumire produs: corespondență internațională prioritară cu confirmare de primire - AR

1.2. Serviciul Express prevăzut în anexa nr. 1 pct. 1.1 lit. d) din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale

1.2.1. Denumire produs: Express Mail Service - EMS

1.3. Serviciul abonament lunar preluare trimiteri poștale de la sediul tipografiei

1.4. Servicii tipografice și servicii conexe - servicii de tipar, servicii de tipar date variabile cu personalizare, servicii achiziție diverse materiale/produse, plicuri speciale, etichete autocolante, timbre poștale internaționale aferente francării trimiterilor retur, saci, etichete sac și altele asemenea, servicii prelucrare baze de date, servicii de inserție a materialelor în plicuri, servicii de ambalare, servicii pregătire expediții poștale și prelucrări ulterioare, sortare, tipar documente expediții - borderouri, confirmări de primire, etichete sac, scanare trimiteri poștale și documente și altele asemenea

1.5. Alte servicii asociate prestării serviciilor ce fac obiectul prezentei hotărâri, precum serviciu modificare adresă, serviciu de notificare electronică a destinatarului trimiterii privind numărul și data la care plicul exterior a fost transmis și altele asemenea

2. Fluxul - sosiri trimiteri poștale în România

2.1. Serviciul corespondență răspuns prevăzut de regulamentele Uniunii Poștale Universale

2.1.1. Denumire produs: corespondență comercială - răspuns internațional - IBRS/CCRI

2.2. Serviciul abonament lunar livrare trimiteri la sediile birourilor electorale

2.3. Servicii conexe precum prelucrări suplimentare trimiteri, monitorizare zilnică și altele asemenea

2.4. Alte servicii asociate prestării serviciilor ce fac obiectul prezentei hotărâri

ANEXA Nr. 8

Tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondență

1. Fluxul - plecări trimiteri poștale din România

1.1. Cheltuieli generale pentru confecționarea materialelor:

a) cheltuieli de tipar;

b) cheltuieli de tipar date variabile cu personalizare;

c) cheltuieli achiziție diverse materiale, precum plicuri speciale, etichete autocolante și altele asemenea;

d) cheltuieli prelucrare baze de date;

e) cheltuieli de inserție a materialelor în plicuri;

f) cheltuieli de ambalare;

g) cheltuieli de pregătire expediții și prelucrări ulterioare, precum sortare, tipar documente expediții - borderouri, confirmări de primire, saci, etichete sac, scanare trimiteri poștale și documente și altele asemenea;

h) alte cheltuieli materiale.

1.2. Cheltuieli necesare asigurării serviciilor poștale internaționale:

1.2.1. Serviciul confirmare de primire - tarif poștal pentru expedierea trimiterilor de corespondență internațională prioritară cu confirmare de primire - AR, conform treptei de greutate;

1.2.2. Serviciul Express - tarif poștal pentru expediere Express Mail Services - EMS, conform țării de destinație și treptei de greutate;

1.2.3. abonament lunar pentru preluarea trimiterilor poștale de la sediul tipografiei, Imprimeria Națională/Fabrica de Timbre - oficiul poștal de prezentare;

1.2.4. cheltuieli cu timbre poștale.

2. Fluxul - sosiri trimiteri poștale în România

2.1. Cheltuielile necesare asigurării serviciilor poștale internaționale pe fluxul de retur:

a) Serviciul corespondență răspuns internațional CCRI/IBRS - tarif pentru trimiterile CCRI/IBRS, conform treptei de greutate;

b) abonamentul lunar aferent trimiterilor CCRI/IBRS;

c) abonament lunar aferent livrării trimiterilor poștale sosite/sediu Birou electoral pentru votul prin corespondență, CCRI, trimiterile poștale returnate, confirmări de primire, AR-uri.

2.2. Cheltuieli pentru prelucrări ulterioare, generate de:

a) sortarea trimiterilor CCRI/IBRS pe tururi de scrutin, pe birouri electorale pentru votul prin corespondență și în cadrul birourilor, în ordine alfabetică;

b) întocmirea borderourilor de predare-primire CCRI/IBRS pe fiecare birou electoral;

c) tipărirea în două exemplare a borderourilor de predare-primire CCRI/IBRS;

d) cartarea pe țări a trimiterilor retur;

e) emiterea raportului periodic, respectiv status trimiteri - raport complex.

2.3. Alte cheltuieli

2.3.1. Cheltuieli cu timbre poștale:

a) pentru situațiile în care operatorul poștal extern nu acceptă returnarea trimiterilor CCRI cu greutate > 50 g se poate solicita acestuia:

• contra cost, transmiterea de timbre poștale reprezentând contravaloarea pentru trimiterile prioritare simple de corespondență cu destinația România, conform tarifelor percepute în țara de proveniență a returului; în acest caz, operatorul poștal extern emite factura către Compania Națională "Poșta Română" - S.A. în vederea achitării contravalorii acesteia.

2.3.2. Cheltuieli aferente operațiunilor de confecționare și distribuire a documentelor pentru votul prin corespondență efectuate de Biroul de Schimb Internațional și Fabrica de Timbre:

a) cheltuieli achiziționare stații pentru procesare baze de date și generare grafică personalizare documente - 2 bucăți;

b) cheltuieli achiziționare echipamente;

c) cheltuieli achiziționare echipamente IT&C:

Tip Cantitate
Stații de lucru (unitate centrală + monitor + licență Windows 10 Pro) 30
Echipament de imprimare multifuncțional A4 7
Laptop (licență Windows 10 Pro) 3
Scanere portabile 30
Server 2
Tape back-up (10 benzi incluse) 1
UPS 2
Switch 16 porturi 5
Licență Office 2016 Standard 33
Licență Vmware Essential 1
Licență antivirus 32
Licență editor baza de date 1
Toner 18

d) cheltuieli achiziționare birotică, respectiv scaune și birouri - 30 de seturi birou + scaun ergonomic.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...