Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1225/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 600/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviație civilă - RACR-REAC

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 376/2014,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), f) și x) și ale art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 600/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviație civilă - RACR-REAC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 5 august 2016, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 1.6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

Prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014 și ale prezentei reglementări se aplică inclusiv evenimentelor în care sunt implicate aeronavele prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului."

2. La punctul 2.2 litera c), subpunctul (i) va avea următorul cuprins:

"

(i) agenții aeronautici civili duc la îndeplinire obligațiile ce le revin conform art. 4 alin. (2), (6), (7) și (8), art. 5 alin. (1), (6) și (7), art. 6 alin. (1), (2) și (5), art. 7 alin. (1), (3) și (4), art. 13 alin. (1), (2), (3) și (4), art. 15 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (2), (7), (9) și (11) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc

București, 4 septembrie 2019.

Nr. 1.225.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...