Președintele României

Decretul nr. 695/2019 privind conferirea titlului de "Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, art. 5 alin. (5) și ale art. 92 alin. (5) și ale art. 26 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se conferă titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant" persoanei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

București, 12 septembrie 2019.

Nr. 695.

ANEXĂ

TABEL PROPUNERE ATRIBUIRE TITLU LUPTĂTOR PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989 - LUPTĂTOR CU ROL DETERMINANT

Nr. crt. Nume Prenume Tatăl Mama Data nașterii Locul nașterii C.N.P. Nr. cerere rol determinant Certificat
Seria Nr.
1 MUNTOIU AUREL CONSTANTIN 18/LRD/ 4132/2015 LRD-M 00388

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...