Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1384/778/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.384/778/2019

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 11.525/2019 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.389 din 29 august 2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", poziția 523 se abrogă.

2. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", poziția 590 se modifică și va avea următorul cuprins:

"590 W64138001 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR MYLAN 300 mg CAPS. 300 mg MYLAN S.A.S. FRANȚA CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS. PR 30 30,858333 34,907333 0,000000"

3. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 622 se introduc optsprezece noi poziții, pozițiile 623-640, cu următorul cuprins:

"623 W65892002 J01DH02 MEROPENEMUM MEROPENEM AUROBINDO 1 g PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 1 g AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF. PR 10 23,172000 28,288000 0,000000
624 W65891002 J01DH02 MEROPENEMUM MEROPENEM AUROBINDO 500 mg PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 500 mg AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF. PR 10 13,903000 16,973000 0,000000
625 W54108008 J01MA12 LEVOFLOXACINUM LEVOFLOXACIN KABI 5 mg/ml SOL. PERF. 5 mg/ml FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 10 FLAC. PEJD KABIPAC (TIP BOTTLEPACK) A 100 ML CONȚINÂND 100 ML SOL. PERF. (500 MG LEVOFLOXAC PR 10 31,188000 40,800000 8,337000
626 W64585002 J01XD01 METRONIDAZOLUM METRONIDAZOL VIOSER 500 mg/100 ml SOL. PERF. 500 mg/ 100 ml VIOSER - S.A. PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY GRECIA CUTIE CU 10 FLAC. PEJD X 100 ML SOL. PERF. PRF 10 4,024000 5,264000 0,000000
627 W65379001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA SANDOZ 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 854,310000 969,350000 0,000000
628 W65380001 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** CASPOFUNGINA SANDOZ 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.105,850000 1.243,530000 0,000000
629 W64332002 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR ZENTIVA 150 mg CAPS. 150 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 CAPS. PR 60 17,262166 19,451666 0,000000
630 W64332001 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR ZENTIVA 150 mg CAPS. 150 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHA CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS. PR 60 17,262166 19,451666 0,000000
631 W65633002 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR ALVOGEN 300 mg CAPS. 300 mg ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD. MALTA CUTIE CU FLAC. PEID CU CAPAC PP, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 CAPS. PR 30 32,447333 36,639333 0,000000
632 W65587003 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR SANDOZ 300 mg CAPS. 300 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU FLAC. PEID, CU CAPAC DIN PP PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII X 30 CAPS. PR 30 32,447333 36,639333 0,000000
633 W64334002 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR ZENTIVA 300 mg CAPS. 300 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS. PR 60 31,947333 35,458500 0,000000
634 W64334001 J05AE08 ATAZANAVIRUM ATAZANAVIR ZENTIVA 300 mg CAPS. 300 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS. PR 30 32,447333 36,639333 0,000000
635 W66004002 J05AF05 LAMIVUDINUM LAMIVUDINA AUROBINDO 150 mg COMPR. FILM. 150 mg AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 4,176400 5,098600 3,399066
636 W64677002 J05AR10 LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM ** KALETRA 80 mg/ml + 20 mg/ml SOL. ORALĂ 80 mg/ml + 20 mg/ml ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG GERMANIA 120 ML (2 FLACOANE X 60 ML) CU 2 SERINGI X 2 ML CU GRADAȚII DE 0,1 ML PR 2 259,075000 301,465000 0,000000
637 W65358003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** PANZYGA 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF. PR 1 966,910000 1.092,080000 0,000000
638 W63860002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** PENTAGLOBIN SOL. PERF. 50 mg/ml C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA FLAC. X 50 ML PR 1 803,040000 913,460000 0,000000
639 W63860001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** PENTAGLOBIN SOL. PERF. 50 mg/ml C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA FLAC. X 100 ML PR 1 1.565,740000 1.744,810000 0,000000
640 W54015001 P01BC02 MEFLOQUINUM 4) ELOQUINE 250 mg COMPR. 250 mg C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR. PR 100 1,595000 1,947200 0,000000"

4. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziția 179 se introduc două noi poziții, pozițiile 180 și 181, cu următorul cuprins:

"180 W54108008 J01MA12 LEVOFLOXACINUM LEVOFLOXACIN KABI 5 mg/ml SOL. PERF. 5 mg/ml FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 10 FLAC. PEJD KABIPAC (TIP BOTTLEPACK) A 100 ML CONȚINÂND 100 ML SOL. PERF. (500 MG LEVOFLOXAC) PR 10 31,188000 40,800000 8,337000
181 W65849001 J04AB30 CAPREOMYCINUM 4) CAPREOMYCIN- FERANE 1.000 mg PULB. PT. SOL. INJ. PT. ADMIN. I.V. ȘI I.M. 1.000 mg C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE 1 CU FLAC. SIGILAT CU DOP DE CAUCIUC, PRESATE CU CAPACE DE AL X 1.000 MG PULB. PT. SOL. INJ. PR 1 51,300000 64,860000 0,000000"

5. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 416 și 441 se abrogă.

6. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 269-271, 278-280, 373, 374, 376, 377, 379, 381, 382 și 619 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"269 W64328001 L01XE03 ERLOTINIBUM **1 ERLOTINIB ZENTIVA 100 mg COMPR. FILM. 100 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 73,200000 81,313999 0,000001
270 W64328002 L01XE03 ERLOTINIBUM **1 ERLOTINIB ZENTIVA 100 mg COMPR. FILM. 100 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 73,200000 81,313999 0,000001
271 W63790001 L01XE03 ERLOTINIBUM **1 ERLOTINIB GLENMARK 100 mg COMPR. FILM. 100 mg GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 73,200000 81,313999 0,000001
. . . . . . . . . .
278 W64329001 L01XE03 ERLOTINIBUM **1 ERLOTINIB ZENTIVA 150 mg COMPR. FILM. 150 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 97,200000 107,473999 0,000001
279 W64329002 L01XE03 ERLOTINIBUM **1 ERLOTINIB ZENTIVA 150 mg COMPR. FILM. 150 mg ZENTIVA K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 97,200000 107,473999 0,000001
280 W63791001 L01XE03 ERLOTINIBUM **1 ERLOTINIB GLENMARK 150 mg COMPR. FILM. 150 mg GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 97,200000 107,473999 0,000001
. . . . . . . . . .
373 W61990001 L01XX32 BORTEZOMIBUM **1 BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 3,5 mg ACTAVIS GROUP PTC EHF. ISLANDA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ. PR 1 648,000000 752,100000 1.164,850000
374 W62045001 L01XX32 BORTEZOMIBUM **1 BORTEGA 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 3,5 mg HEATON K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 8 ML, PREVĂZUT CU CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF ȘI DISC ALB DE PP PR 1 648,000000 752,100000 2.238,380000
. . . . . . . . . .
376 W61926001 L01XX32 BORTEZOMIBUM **1 BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 3,5 mg ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE FLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MG PR 1 648,000000 752,100000 1.246,970000
377 W64104001 L01XX32 BORTEZOMIBUM **1 BORTEZOMIB ZENTIVA 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 3,5 mg ZENTIVA K.S. CEHIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ. PR 1 648,000000 749,800000 0,000000
. . . . . . . . . .
379 W61907001 L01XX32 BORTEZOMIBUM **1 VORTEMYEL 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 3,5 mg ALVOGEN IPCO S.A.R.L. LUXEMBURG CUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ. PR 1 648,000000 752,100000 1.368,800000
. . . . . . . . . .
381 W61918001 L01XX32 BORTEZOMIBUM **1 BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 3,5 mg GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I CU CAPACITATE DE 10 ML PR 1 648,000000 752,100000 1.633,930000
382 W64673001 L01XX32 BORTEZOMIBUM **1 BORTEZOMIB SUN 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 3,5 mg SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. OLANDA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE CAPACITATE 10 ML CE CONȚINE 3,5 BORTEZOMIB PR 1 648,000000 752,100000 21,750000
. . . . . . . . . .
619 W65669001 L01XX32 BORTEZOMIBUM **1 BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 3,5 mg ACCORD HEALTHCARE S.L.U. SPANIA FLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MG PR 1 648,000000 752,100000 1.246,970000"

7. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 625 se introduc două noi poziții, pozițiile 626 și 627, cu următorul cuprins:

"626 W65944002 L01XC06 CETUXIMABUM **1 ERBITUX 5 mg/ml SOL. PERF. 5 mg/ml MERCK EUROPE B.V. OLANDA CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. PERF. PR 1 767,710000 874,960000 0,000000
627 W65718001 L01XX32 BORTEZOMIBUM **1 BORTEZOMIB MSN 3,5 mg PULB. PT. SOL. INJ. 3,5 mg VIVANTA GENERICS S.R.O. CEHIA CUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TIP I, CU CAPACITATE DE 10 ML, CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC DE CULOARE GRI ÎNCHIS ETANȘAT CU CAPSĂ AL CU DISC PP ALBASTRĂ, CU PULB. PT. SOL. INJ. PR 1 540,000000 626,750000 0,000000"

8. La secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziția 70 se abrogă.

9. La secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziția 172 se introduc șase noi poziții, pozițiile 173-178, cu următorul cuprins:

"173 W63931003 A10BA02 METFORMINUM GLUCOPHAGE XR 1.000 mg COMPR. ELIB. PREL. 1.000 mg MERCK SANTE S.A.S. FRANȚA CUTIE CU 6 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. ELIB. PREL. PRF 60 0,146400 0,198000 0,610166
174 W63930003 A10BA02 METFORMINUM GLUCOPHAGE XR 750 mg COMPR. ELIB. PREL. 750 mg MERCK SANTE S.A.S. FRANȚA CUTIE CU 4 BLIST. PVC/AL X 15 COMPR. ELIB. PREL. PRF 60 0,463166 0,605833 0,000000
175 W65995002 A10BA02 METFORMINUM METFORMIN AUROBINDO 1000 mg COMPR. FILM. 1000 mg AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. P6L 30 0,122000 0,165000 0,000000
176 W65992003 A10BA02 METFORMINUM METFORMIN AUROBINDO 500 mg COMPR. FILM. 500 mg AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. P6L 30 0,078199 0,105799 0,008867
177 W65994003 A10BA02 METFORMINUM METFORMIN AUROBINDO 850 mg COMPR. FILM. 850 mg AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. P6L 30 0,085000 0,115000 0,000000
178 W64922001 A10BJ01 EXENATIDUM** BYDUREON 2 mg SUSP. INJ. CU ELIB. PREL. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) 2 mg ASTRAZENECA AB SUEDIA AMBALAJ X 4 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE CU DOZĂ UNICĂ (BCISE) PRF 4 93,285000 111,217500 0,000000"

10. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.2: "Epidermoliză buloasă", pozițiile 3-5 se abrogă.

11. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.5: "Boli neurologice degenerative/inflamator-imune" subpunctul P6.5.1 "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune", după poziția 33 se introduce o nouă poziție, poziția 34, cu următorul cuprins:

"34 W65358003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** PANZYGA 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF. PR 1 966,910000 1.092,080000 0,000000"

12. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.5: "Boli neurologice degenerative/inflamator-imune" subpunctul P6.5.2 "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative-scleroză laterală amiotrofică", poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"1 W12590001 N07XX02 RILUZOLUM** RILUTEK 50 mg COMPR. FILM. 50 mg AVENTIS PHARMA - S.A. FRANȚA CUTIE X 4 BLIST. X 14 COMPR. FILM. PR 56 6,094107 7,323750 0,000000"

13. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.5: "Boli neurologice degenerative/inflamator-imune" subpunctul P6.5.2 "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative-scleroză laterală amiotrofică", după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:

"2 W66040001 N07XX02 RILUZOLUM** RILUTEK 50 mg COMPR. FILM. 50 mg SANOFI MATURE IP FRANȚA CUTIE CU BLIST. X 56 COMPR. FILM. PR 56 6,094107 7,323750 0,000000"

14. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.15: "Sindrom de imunodeficiență primară", după poziția 33 se introduce o nouă poziție, poziția 34, cu următorul cuprins:

"34 W65358003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** PANZYGA 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF. PR 1 966,910000 1.092,080000 0,000000"

15. La secțiunea P7 "Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", după poziția 83 se introduce o nouă poziție, poziția 84, cu următorul cuprins:

"84 W65339001 A11CC03 ALFACALCIDOLUM ALFACALCIDOL HEATON 0,50 micrograme CAPS. MOI 0,50 micrograme HEATON K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS. MOI PRF 30 0,913000 1,194000 0,000000"

16. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.1: "Transplant medular", după poziția 367 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 368-374, cu următorul cuprins:

"368 W65892002 J01DH02 MEROPENEMUM MEROPENEM AUROBINDO 1 g PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 1 g AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA -S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF. PR 10 23,172000 28,288000 0,000000
369 W65891002 J01DH02 MEROPENEMUM MEROPENEM AUROBINDO 500 mg PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 500 mg AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF. PR 10 13,903000 16,973000 0,000000
370 W65379001 J02AX04 CASPOFUNGINUM** CASPOFUNGINA SANDOZ 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 854,310000 969,350000 0,000000
371 W65380001 J02AX04 CASPOFUNGINUM** CASPOFUNGINA SANDOZ 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.105,850000 1.243,530000 0,000000
372 W65358003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** PANZYGA 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF. PR 1 966,910000 1.092,080000 0,000000
373 W63860001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** PENTAGLOBIN SOL. PERF. 50 mg/ml CN UNIFARM - S.A. ROMÂNIA FLAC. X 100 ML PR 1 1.565,740000 1.744,810000 0,000000
374 W63860002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** PENTAGLOBIN SOL. PERF. 50 mg/ml CN UNIFARM - S.A. ROMÂNIA FLAC. X 50 ML PR 1 803,040000 913,460000 0,000000"

17. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.3: "Transplant hepatic", după poziția 135 se introduc două noi poziții, pozițiile 136 și 137, cu următorul cuprins:

"136 W65379001 J02AX04 CASPOFUNGINUM** CASPOFUNGINA SANDOZ 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 854,310000 969,350000 0,000000
137 W65380001 J02AX04 CASPOFUNGINUM** CASPOFUNGINA SANDOZ 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.105,850000 1.243,530000 0,000000"

18. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.4: "Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas", după poziția 243 se introduc șase noi poziții, pozițiile 244-249, cu următorul cuprins:

"244 W65339001 A11CC03 ALFACALCIDOLUM ALFACALCIDOL HEATON 0,50 micrograme CAPS. MOI 0,50 micrograme HEATON K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS. MOI PRF 30 0,913000 1,194000 0,000000
245 W65379001 J02AX04 CASPOFUNGINUM** CASPOFUNGINA SANDOZ 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg SANDOZ - .R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 854,310000 969,350000 0,000000
246 W65380001 J02AX04 CASPOFUNGINUM** CASPOFUNGINA SANDOZ 70 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg SANDOZ - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ (TIP I) CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. PR 1 1.105,850000 1.243,530000 0,000000
247 W65358003 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** PANZYGA 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) SPRL BELGIA CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF. PR 1 966,910000 1.092,080000 0,000000
248 W63860002 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** PENTAGLOBIN SOL. PERF. 50 mg/ml CN UNIFARM - S.A. ROMÂNIA FLAC. X 50 ML PR 1 803,040000 913,460000 0,000000
249 W63860001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** PENTAGLOBIN SOL. PERF. 50 mg/ml CN UNIFARM - S.A. ROMÂNIA FLAC. X 100 ML PR 1 1.565,740000 1.744,810000 0,000000"

19. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.7: "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați", după poziția 144 se introduce o nouă poziție, poziția 145, cu următorul cuprins:

"145 W66004002 J05AF05 LAMIVUDINUM LAMIVUDINA AUROBINDO 150 mg COMPR. FILM. 150 mg AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 30 COMPR. FILM. PR 30 4,176400 5,098600 3,399066"

20. La secțiunea P10 "Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică", pozițiile 25-29 se abrogă.

21. La secțiunea P10 "Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică", după poziția 111 se adaugă două noi poziții, pozițiile 112 și 113, cu următorul cuprins:

"112 W65339001 A11CC03 ALFACALCIDOLUM ALFACALCIDOL HEATON 0,50 micrograme CAPS. MOI 0,50 micrograme HEATON K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS. MOI PRF 30 0,913000 1,194000 0,000000
113 W66203001 B01AB01 HEPARINUM** KOPARIN 25000 UI/5 ml I.V. SOL. INJ. 5000 UI/ml C.N. UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 5 ML SOL. INJ. PR 1 13,382400 16,336800 22,433200"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna septembrie 2019.

Ministrul sănătății,
Sorina Pintea
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...