Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1204/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 și a Directivei 2009/16/CE

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 26.884/1.209 din 10.07.2019 referitor la Ordinul ministrului transporturilor privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 și a Directivei 2009/16/CE,

ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1) lit. b), art. 19 și ale art. 22 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 și a Directivei 2009/16/CE,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

În înțelesul prevederilor art. 3 pct. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 și a Directivei 2009/16/CE, denumit în continuare Regulament, termenul "administrație" înseamnă Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, căreia i se deleagă competențele pentru respectarea obligațiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion, conform Regulamentului.

Art. 2. -

În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament, armatorul notifică în scris ANR, în termen de 30 de zile, intenția de a recicla nava într-o anumită instalație sau în anumite instalații de reciclare a navelor.

Art. 3. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 19 și ale art. 22 alin. (2) și (3) din Regulament, referitoare la nave, persoana de contact responsabilă cu informarea și consilierea persoanelor fizice sau juridice, respectiv persoana/persoanele responsabilă/responsabile de cooperarea bilaterală sau multilaterală între statele membre pentru a facilita prevenirea și depistarea eventualelor eludări și încălcări de la prevederile Regulamentului se desemnează prin decizie a directorului general al ANR.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se notifică Comisiei Europene de Ministerul Transporturilor.

Art. 4. -

Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Marius Humelnicu,
secretar de stat

București, 28 august 2019.

Nr. 1.204.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...