Prim-ministru

Decizia nr. 223/2019 privind aprobarea componenței comisiei de control în vederea desfășurării activităților de control la nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene din cadrul Ministerului Economiei și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 68/2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare și executare a controalelor la nivelul autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice și al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene,

în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. -

Se aprobă componența comisiei de control în vederea desfășurării activităților de control la nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene din cadrul Ministerului Economiei și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prevăzută în anexa la prezenta decizie*).

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Toni Greblă

București, 11 septembrie 2019.

Nr. 223.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...