Ministerul Apărării Naționale - MApN

Al șaselea amendament la Addendumul la Memorandumul multilateral de înțelegere (MMOU) dintre miniștrii apărării din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO aeropurtat de avertizare timpurie și control (NAEW&C), din 16.05.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul Belgiei, Guvernul Republicii Cehe, Guvernul Danemarcei, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Guvernul Greciei, Ministerul Apărării al Ungariei, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Guvernul Republicii Polone, Guvernul Portugaliei, Ministerul Apărării Naționale din România, Ministerul Apărării al Regatului Spaniei, Guvernul Republicii Turcia și Guvernul Statelor Unite ale Americii, denumite în continuare "părți NAPMO",

după încheierea Memorandumului de înțelegere multilateral (MMOU) dintre miniștrii apărării ai statelor NATO participante la Programul de cooperare E-3A al NATO, care a intrat în vigoare la 6 decembrie 1978,

recunoscând faptul că MMOU a fost modificat prin addendum la Memorandumul multilateral de înțelegere dintre miniștrii apărării NATO cu privire la Programul de cooperare NATO E-3A (din data de 6 decembrie 1978), referitor la modernizarea sistemului NATO de avertizare timpurie, intrat în vigoare la data de 7 decembrie 1990, pentru modernizarea sistemului NAEW&C,

recunoscând faptului că Addendumul a fost modificat la data de 13 august 1997, pentru a include Programul de modernizare pe termen mediu,

recunoscând faptul că Amendamentul numărul 2 la Addendumul la MMOU a fost modificat și a intrat în vigoare pe 8 aprilie 2004, a cuprins creșterea plafonului de contribuție pentru Programul de modernizare pe termen mediu,

recunoscând faptul că Amendamentul numărul 3 la Addendumul la MMOU a fost modificat și a intrat în vigoare pe 14 februarie 2006, a inclus implementarea Proiectului de contramăsuri împotriva rachetelor ghidate prin infraroșu, ca cerință operațională urgentă,

recunoscând faptul că amendamentul a fost în continuare amendat cu ultima semnătură din data de 1 martie 2010 și a intrat în vigoare la 8 iulie 2010 după notificarea din partea Ministerului Apărării Naționale al României cu privire la finalizarea aprobării la nivel național, pentru modernizarea sistemului NAEW&C prin implementarea Programului de modernizare viitor,

recunoscând faptul că amendamentul a fost în continuare amendat pe data de 11 iunie 2015, a intrat în vigoare la 24 februarie 2016, după notificarea din partea Ministerului Apărării Naționale din România privind finalizarea procedurilor naționale de aprobare, pentru a ține cont de retragerea Guvernului Canadei și ajustarea contribuției naționale pentru modernizarea Programului NAEW,

recunoscând faptul că MMOU, așa cum a fost suplimentat și amendat, a fost completat pentru aderarea Spaniei de la data de 11 decembrie 1998 și amendat ulterior la 29 iulie 2005,

recunoscând că MMOU, completat și modificat, a fost completat ținând cont de aderarea Guvernului Ungariei la data de 22 decembrie 2005,

recunoscând că MMOU, completat și modificat, a fost completat luând în considerare aderarea Guvernului Republicii Polone la data de 29 decembrie 2006,

recunoscând că MMOU, completat și modificat, a fost completat ținând cont de aderarea Guvernului României, cu semnarea finală la data de 19 martie 2009 și intrarea în vigoare la data de 18 decembrie 2009, după notificarea primită de la Ministerul Apărării Naționale din România referitoare la finalizarea procesului național de aprobare,

recunoscând că MMOU, așa cum a fost completat și modificat, a fost suplimentat ținând cont de aderarea Guvernului Republicii Cehe, cu semnarea finală la data de 10 septembrie 2010 și intrarea în vigoare la data de 16 decembrie 2010, sub notificarea Ministerului Apărării Naționale din România de finalizare a procedurilor naționale de aprobare,

recunoscând precizarea Consiliului Nord-Atlantic în Declarația de la Summitul din Țara Galilor din 2014 că Forța NAEW&C va continua modernizarea pentru a-și menține capacitatea operațională completă și

recunoscând că părțile NAPMO au decis modernizarea flotei E-3A NAEW&C, prin implementarea Programului de extindere a duratei de viață (FLEP), derivat din cerințele operaționale militare aprobate de Comitetul Militar (MC) în documentul MCM-0010-2015 din 10 februarie 2015, avizat de către Consiliul Nord-Atlantic, PO (2015) 0105, în data de 24 februarie 2015, coroborate cu analiza Surselor diminuate de producție și lipsa materialelor și (DMSMS), uzura morală, așa cum se rezumă în Documentul de strategie (PSL (15) 40-30/4122, datat 21 septembrie 2015),

părțile NAPMO modifică în continuare Addendumul după cum urmează:

SECȚIUNEA 1 Amendamente

1. Secțiunea I - SCOPUL, paragraful 3, se șterge nota de subsol existentă și se înlocuiește cu următoarele:

"

* MCM-KCG-064-89, MCM-XIA-069-94, MCM-078-01 și MCM-0010-2015, la fel ca DMSMS (Sursele diminuate de producție și lipsa materialelor și analizele ieșirii din uz/învechirii)."

2. Secțiunea II - APROBAREA PROIECTELOR, la sfârșitul paragrafului 1, se adaugă următoarea frază:

"

De asemenea, NAPMO BOD păstrează autoritatea de a schimba conținutul Programului final de extindere a duratei de viață (FLEP), folosind cerințele prevăzute în MCM-0010-2015, dacă situația o impune."

3. Secțiunea IV - CONSIDERENTE FINANCIARE, la finalul subparagrafului 1.a, se adaugă următoarea frază:

"

Plafonul contribuției pentru FLEP, incluzând toate costurile pentru activitățile tehnice aeronautice, până la data finală de tranziție a sistemelor modernizate către Comandamentul Forțelor NAEW&C, către platforma NATO AEW&C E-3A, pentru proiecte și administrarea lor, este stabilit la 1.000 de dolari americani, la valoarea anului 2016, la cursul valutar din 4 ianuarie 2016 al unui euro echivalând cu 1,0803 dolari americani."

4. Secțiunea IV - CONSIDERENTE FINANCIARE, subparagraful 1.b, se adaugă coloana cinci1:

2 A se consulta anexa 8.

"
"Națiuni FLEP%
BEL 3,3049
CZE 1.3237
DNK 1,9524
DEU 27,4539
GRC 0,6041
HUN 0,8939
ITA 8,1434
LUX 0,1053
NLD 3,6571
NOR 1,4240
POL 3,1549
PRT 0,6801
ROU 1,6561
ESP 3,5390
TUR 1,5867
USA 40,5205
TOTAL 100.0000"

5. Secțiunea IV - CONSIDERENTE FINANCIARE, subparagraful 1.c, se șterge prima frază existentă și se adaugă următoarele:

"

Contribuțiile financiare ale statelor NAPMO vor fi solicitate de către NAPMA (Programul de management al Agenției NATO AEW&C) în conformitate cu cerințele de plată cumulate și cu bugetele anuale aprobate (BOD) pentru proiectele aprobate de modernizare."

6. Secțiunea IV - CONSIDERENTE FINANCIARE, subparagraful 1.c, se adaugă următoarele 3 propoziții suplimentare:

"

Contribuțiile financiare pentru FLEP vor fi solicitate de către NAPMA pe baza principiului «două solicitări pe an». Solicitările pentru contribuții ale FLEP-ului ale fiecărui stat NAPMO sunt concepute să fie reglate la inflația anuală. Statele NAPMO se vor asigura că aportul financiar de fonduri FLEP sunt disponibile către NAPMO la un timp bine stabilit. "

7. Secțiunea IV - CONSIDERENTE FINANCIARE, se șterge subparagraful 2.a, adăugându-se următoarele:

"

a. Nici contractorii inițiali, nici subcontractorii nu vor suferi pierderi sau câștiguri financiare din instabilitatea cursului valutar, furnizând un contract cu prețul stabilit în dolari americani sau în euro."

8. Secțiunea VI - RETRAGEREA ȘI ÎNCHEIEREA, se șterg paragrafele de la a la e și se înlocuiesc cu următoarele:

"

a. În eventualitatea retragerii oricărei părți NAPMO din Programul de modernizare NAEW&C, acesta va notifica imediat în scris președintele NAPMO BOD și solicitarea va fi subiectul consultării urgente de către părțile membre NAPMO pentru a evalua și determina toate consecințele. Perioada de consultare a părților are o durată de minimum 180 de zile.

b. Dacă după consultare partea care a solicitat retragerea din Programul de modernizare NAEW&C se decide să se retragă, se vor aplica următoarele proceduri:

(1) Statul care dorește retragerea din proiect va notifica președintele NAPMO BOD, în scris. Retragerea din program va fi efectuată începând cu 1 ianuarie a anului următor notificării NAPMO BOD.

(2) În cazul primirii unei notificări de retragere, NAPMO BOD va decide cursul de acțiune, luând în considerare Programul de modernizare NAEW&C, impactul financiar al retragerii din program a respectivei părți și toate celelalte aspecte care pot afecta rezultatul acțiunii.

(3) Din punctul de vedere al obligațiilor contractuale, partea care a solicitat retragerea va rămâne responsabilă pentru aportul financiar al obligațiilor multianuale aprobate anterior hotărârii de retragere din program.

(4) Partea care dorește retragerea din program va plăti toate costurile suplimentare care sunt generate pentru finalizarea deciziei, calculate de către NAPMO BOD.

(5) În plus, partea care dorește retragerea din program va contribui financiar sau prin alte moduri în continuare până la data efectivă de retragere din acesta, dar nu va avea drept de vot asupra planificării bugetului sau a autorității proiectului.

c. La cererea părților membre NAPMO, sarcinile atribuite părților care urmează să părăsească programul vor fi realocate industriei statelor membre rămase.

d. În niciun caz costul pentru partea care urmează să fie exclusă din program nu va depăși contribuția totală a acesteia din cadrul întregului cost financiar al Programului de modernizare NAEW&C.

e. Dacă la retragerea oricărei părți din program NAPMO BOD va decide că părțile NAPMO rămase nu pot susține implementarea obiectivelor Programului de modernizare NAEW&C și acesta trebuie să se finalizeze prematur, toate statele participante la program, incluzând și partea care urmează să se retragă, vor contribui la plata pentru finalizarea acestuia, incluzând costurile normale și speciale în egală măsură ca și când și-ar aduce aportul financiar Programului de modernizare NAEW&C însuși.

f. Aranjamentele de implementare încheiate sub auspiciile acestui acord pot cuprinde dispoziții adiționale de retragere și încheiere."

9. Se introduce o nouă secțiune VII:

"

Secțiunea VII REZOLVAREA LITIGIILOR

Orice litigiu referitor la interpretarea sau aplicarea acestei anexe va fi soluționat doar prin consultarea între statele NAPMO."

10. Modificarea Secțiunii VII - DATA EFECTIVĂ ȘI DURATA în "Secțiunea VIII - DATA EFECTIVĂ ȘI DURATA".

SECȚIUNEA 2 Data intrării în vigoare

Al șaselea amendament intră în vigoare la data ultimei semnături sau la data la care ultimul stat NAPMO a furnizat o notificare scrisă celorlalte state NAPMO, potrivit căreia a îndeplinit toate procedurile necesare pentru intrarea în vigoare al celui de-al șaselea amendament către MMOU, oricare a fost realizat ultimul.

Versiunea finală a semnăturilor

Iulie 2018

Pentru Guvernul Belgiei
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Guvernul Republicii Cehe
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Guvernul Danemarcei
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Ministerul Apărării al Republicii Federale Germane
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Guvernul Greciei
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Ministerul Apărării al Ungariei
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Ministerul Apărării al Republicii Italiene
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg
data:
. . . . . . . . . .
Pentru ministrul apărării al Regatului Olandei
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Guvernul Republicii Polone
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Guvernul Portugaliei
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Ministerul Apărării Naționale al României
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Ministerul Apărării al Regatului Spaniei
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Guvernul Republicii Turcia
data:
. . . . . . . . . .
Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii
data:
. . . . . . . . . .

Apendix A la al șaselea Amendament
la Addendumul la MMOU

PROGRAMUL FINAL DE EXTENSIE A RESURSEI
(FLEP - Final LifeTime Extension Program)

Apendix
la Addendumul la MMOU

Istoric

Pentru asigurarea nevoii continue a NATO pentru avertizarea timpurie și a capacității de control până în 2035, în conformitate cu declarația Summitului din Țara Galilor, flota NE-3A va continua să fie modernizată pentru a-și îndeplini misiunile operaționale până în momentul înlocuirii acesteia cu o nouă capabilitate.

Pentru a atinge acest obiectiv, FLEP este proiectat să opereze modificări asupra flotei NE-3A, care să asigure sustenabilitatea și operaționalitatea viabilă a acestor platforme până în anul 2035. FLEP va aborda:

• prioritizarea cerințelor operaționale specificate de Forțele de Comandă NAEW&C, susținute de Bi-SC, acceptate de Comitetul Militar potrivit MCM-0010-2015 și cu privire la care Consiliul Atlanticului de Nord a luat act sub numărul PO(2015)0105, datat 24 februarie 2015;
• DMS și de problemele de uzură morală identificate în DMSMS al FLEP și de Obsolescence Strategy Paper (PSL(15)40-30/4122, datat 21 septembrie 2015).

Cu accent pe îmbunătățirea comunicațiilor, acest program de modernizare se va axa pe sistemul de misiune al platformei prin furnizarea unor îmbunătățiri robuste aduse elementelor hardware și software, comunicațiilor și tuturor subsistemelor și elementelor interconectate ale misiunii. Elementele de fuselaj vor fi abordate de NAEW&C FC în cadrul planificării modernizărilor sustenabile similare celor desfășurate acum.

Cerințe operaționale

Următoarele cerințe operaționale aprobate sunt cuprinse în NE-3A ICD/RPL (Initial Capabilities Document/Requirements Prioritized List), care a fost completat în 2014 de NAEW&C FC. Un subset al acestor cerințe este mandatat și trebuie dezvoltat ca parte a FLEP.

1. îmbunătățirea rețelei destinate schimbării legăturilor tactice de date, Link-16;

2. comunicații securizate;

3. îmbunătățiri ale sistemelor de comunicații, navigație, supraveghere/management trafic aerian (CNS/ATM), comunicații și informatică;

4. rețele aeropurtate;

5. sisteme de îmbunătățire a misiunii [sisteme de calcul al misiunii (HW), software (SW) și interfață umană (HMI)];

6. îmbunătățiri ale protecției electronice a radarelor;

7. îmbunătățirea capacității de descoperire a radarelor;

8. autopilot digital;

9. BLOS (Beyond Line of Sign) Data Link;

10. restabilirea automată a linkului (ALE);

11. protecția împotriva bruierii comunicațiilor;

12. îmbunătățirea descoperirii pasive a radarelor;

13. îmbunătățirea IFF (Identification Friend or Foe);

14. îmbunătățirea măsurilor/mijloacelor de autoprotecție;

15. interfață A2 interconectabilă;

16. măsuri de identificare îmbunătățite.

DMSMS

Din cauza vechimii, asupra aeronavei NE-3A, care a fost în serviciu mai mult de 30 de ani, se impun măsuri continue de modernizare, incluzând soluții pentru DMS (Diminishing Manufacturing Sources), pentru a fi menținută operațională până în 2035. Sistemele care conțin componente IT (Information Technology), în special cele care utilizează echipamente produse în masă, vor avea probabil DMS sau probleme de uzură morală în următorii 10-15 ani.

Așadar, pentru a satisface cerințele operaționale, problemele DMS din cadrul sistemului IT și cele la nivel de subsistem vor fi soluționate ca parte a FLEP până în 2025. Următoarea listă oferă exemple specifice de componente care au sau de la care se așteaptă a avea probleme DMS:

• sisteme de calcul al misiunii:

○ computerul de misiune AWACS și MSIC (Multi-Sensor Integration Computer);

○ interfețe de dirijare, software de calcul al misiunii (SDC);

○ surse de alimentare controlată (CPS);

• sisteme de comunicații:

○ stații radio VHF și UHF;

○ FDDI (Fiber Distributed Data Interface);

○ ASU (Red and Black Audio Switch Units);

• sisteme de supraveghere radar:

○ cabină de mentenanță și control radar (RCMP);

• sisteme de măsuri de suport electronic (ESM):

○ câteva componente incluzând receptoare și transmițătoare și module digitale de radiofrecvență.

Asigurarea cerințelor economice

Din cauza limitării fondurilor și problemelor privind accesul la soluții tehnice, FLEP nu este capabil să rezolve toate cerințele operaționale sau problemele tehnologice. Designul final al sistemului FLEP va folosi o tactică ce echilibrează diferența dintre nevoile operaționale și problemele de natură tehnologică, în timp ce va oferi țărilor NAPMO asigurarea unui program cu riscuri medii către minime, care poate fi executat în cadrul unui buget și al unui program și care oferă oportunitățile așteptate pentru veniturile industriale. Designul final al FLEP va fi hotărât de NAPMO BOD, în limita finanțării existente, având în vedere cerințele de finanțare amintite.

Bazându-se pe prioritizarea nevoilor operaționale, a îmbunătățirilor aprobate și a problemelor identificate, accentul se va pune pe soluțiile tehnice enumerate mai jos.

Data Links

Link 16

Linkul 16 este principala legătură tactică de date (TDL) utilizată în sprijinul operațiilor NATO. Din cauza dispozițiilor naționale privind atribuirea frecvențelor de lucru Link 16 și a salturilor în frecvență, a cerințelor de modernizare a dispozițiilor criptate și a amenințărilor generate de viitoarele probleme DMS, terminalele prezente ale linkului 16 nu vor avea capacitatea de a suporta viitoarele operațiuni NE-3A.

Pentru a se adresa problemelor DMS și a îndeplini dispozițiile operaționale, varianta curentă de Link 16 va fi înlocuită și integrată ca parte a FLEP.

BLOS Data Link (BLOS TDL)

BLOS TDL este necesar pentru a furniza o capacitate de recepționare a elementelor de nivel tactic furnizate prin intermediul imaginii Data Link și prin intermediul operațiilor de control dinamic, transmise de NE-3A.

Pentru a furniza această capacitate, un BLOS TDL implementat în conformitate cu acordurile de standardizare NATO va fi parte integrantă a FLEP.

Comunicații

Comunicații securizate

Capacitatea de a asigura comunicații securizate va fi în continuare o cerință privind schimbul de date și voce a lui NE-3A cu centrele de comandă și control (C2) operaționale și tactice. Dispozițiile de modificare a hardware-ului criptografic trebuie să fie aplicate astfel încât să se poată menține această capacitate.

Pentru a menține capacitatea de securizare a comunicațiilor, actualele sisteme de criptare de pe NE-3A vor fi înlocuite cu criptoare modernizate, ca parte a FLEP.

Măsuri de prevenire a bruierii comunicațiilor

Pentru a comunica atât cu autoritățile C2, cât și cu nivele tactice, într-un câmp electromagnetic complex, este necesară o capabilitate robustă, de măsuri de protecție electronice (EPM) asupra unui spectru de frecvențe radio UHF/VHF.

Pentru a furniza noi capabilități împotriva bruiajului și/sau pentru îmbunătățirea acestora, un subgrup al stațiilor radio UHF/VHF existente pe aeronavele NE-3A va fi înlocuit ca parte a FLEP.

DMS

Concluziile furnizate în urma aprecierilor DMS au arătat că unele sisteme de comunicații, cum ar fi radiourile, FDDI, Red and Black ASU, pentru a rezolva problemele DMS.

O înlocuire parțială sau o îmbunătățire a acestor subsisteme va fi executată ca parte a FLEP.

Rețele aeropurtate

NATO a folosit în mod intensiv aplicații bazate pe IP (Internet Protocol) pentru a schimba informații. Un nod-cheie în sistemele C2 aeropurtate ale NATO, capacitatea NE-3A de a participa complet în această rețea este de o importanță critică în operațiile efective.

Ca parte a FLEP, capacitatea rețelistică aeropurtată bazată pe IP (ANC) va fi susținută asigurându-se conectivitatea în schimbul de date prin rețele terestre și aeropurtate în sprijinul operațiilor curente sau planificate cu BMC2 (Battle Management Command and Control) și JISR (Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance).

Îmbunătățirea sistemelor de misiune

Integrarea unor noi capabilități sau îmbunătățirea celor actuale necesită o modernizare a ambelor software-uri curente NMT (NATO Mid-term) și a AMCs (AWACS Mission Computers). În plus, concluziile furnizate de către DMS au indicat că diverse componente ale sistemelor de misiuni, incluzând AMC și MSIC, HMI, incluzând SDCs, software înlocuit (în mod special de codul Ada) și CPS, au sau sunt preconizate a avea probleme DMS.

Înlocuirea sau îmbunătățirea acestor sisteme pentru a integra noi capacități și pentru a răspunde problemelor DMS va fi inclusă ca parte a FLEP.

Îmbunătățirea detecției pasive

Detecția pasivă este o cerință NATO și este necesară pentru a asista autoprotecția, precum și pentru a sprijini sistemul de identificare și alertare iminentă a amenințărilor împotriva forțelor aliate.

Pentru a menține această capacitate și a îndeplini cerințele DMS, opțiunile de îmbunătățire sau înlocuire a sistemelor curente ESM ale aeronavei NE-3A vor fi evaluate cu privire la includerea în FLEP.

Apendix B la al șaselea Amendament
la Addendumul la MMOU

ISTORIC PRIVIND COSTURILE PROGRAMULUI DE MODERNIZARE

Națiuni Termen apropiat
%
Termen mediu
%
FUP
%
BEL 3,3871 3,2686 3,1427
CAN 8,3457 8,0536 7,7435(5)
CZE - - -(6)
DNK 2,0009 1,9309 1,8565
DEU 28,1360 27,1512 26,1059
GRC 0,6191(1) 0,5974 0,5744
HUN - - 0,8500
ITA 8,3457 8,0536 7,7435
LUX 0,1079 0,1041 0,1001
NLD 3,7479 3,6167 3,4775
NOR 1,4594 1,4083 1,3541
POL - -(4) 3.000
PRT 0,6970 0,6726 0,6467
ROU - - -(7)
ESP - 3,5000 3,3653
TUR 1,6261(2) 1,5692 1,5088
USA 41,5272 40,0737 38,5310
TOTAL 100.0000 100.0000 100.0000

Note explicative tabel:

Pe termen apropiat:

1 - Grecia nu a contribuit cu fonduri suplimentare din cauza contribuției mai mici a altor state. Grecia acceptă că partea sa de 0,6191% până la suma totală va fi cea finală.

2 - Costul total al Turciei de 1,6261% din PIB nu a putut fi acceptat în acest moment din cauza condițiilor economice. Între timp, Turcia acceptă un plafon maxim de 0,8131%.

Pe termen mediu:

3 - Ungaria a plătit o contribuție în semestrul 2 de 0,85% din plafonul de 1.200 milioane de dolari americani (primul trimestru al anului fiscal 1996) ca și costuri cheltuite și plătite de celelalte state înaintea intrării în vigoare a suplimentului la Memorandumul multilateral de înțelegere asupra Programului de cooperare privind aderarea Guvernului Ungariei la programul de modernizare NAEW&C, ce a intrat în vigoare pe 22 decembrie 2005.

4 - Polonia a plătit o contribuție în semestrul 2 de 3% din plafonul de 1.200 milioane de dolari americani (primul trimestru al anului fiscal 1996) ca și costuri cheltuite și plătite de celelalte state înaintea intrării în vigoare a suplimentului la Memorandumul multilateral de înțelegere asupra Programului de cooperare privind aderarea Guvernului Ungariei la programul de modernizare NAEW&C, ce a intrat în vigoare pe 22 decembrie 2006.

Pe termen lung - FUP (Follow up Extension Program)

5 - Canada și-a anunțat retragerea din Programul de modernizare NAEW&C, începând cu data de 1 septembrie 2012, și în consecință a fost modificată contribuția financiară începând cu acea dată. Contribuția Canadei pentru Programul de îmbunătățire a fost prin urmare de 15,9 milioane de dolari americani.

6 - Contribuția Cehiei a fost de 1,2240%.

7 - Contribuția României a fost de 1,5504%.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...