Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 120/2019 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. -

Articolul 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 26 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și relații internaționale poate susține în Parlament proiectele de acte normative pentru care ministrul afacerilor interne are calitatea de inițiator sau avizator, punctele de vedere ale ministerului asupra propunerilor legislative, precum și răspunsurile la întrebările și interpelările senatorilor și deputaților.

(2) Subsecretarul de stat desemnat să îndeplinească atribuții în domeniul relația cu Parlamentul și relații internaționale coordonează:

a) Direcția generală afaceri europene, Schengen și relații internaționale;

b) Centrul Național SIS.

(3) Reprezentarea ministrului afacerilor interne în relația cu Parlamentul poate fi realizată și de către subsecretarul de stat desemnat, pe bază de mandat. În acest scop, subsecretarul de stat coordonează activitatea de elaborare a punctelor de vedere ale ministerului asupra propunerilor legislative, respectiv a răspunsurilor la întrebările și interpelările senatorilor și deputaților.".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României,
ministrul afacerilor interne, interimar,
Mihai-Viorel Fifor

București, 11 septembrie 2019.

Nr. 120.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...