Guvernul României

Hotărârea nr. 664/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Tulcea, municipiul Tulcea, str. 1848 nr. 14A, lot 1"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Tulcea, municipiul Tulcea, str. 1848 nr. 14A, lot 1", realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale municipiul Tulcea, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția Națională pentru Locuințe, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 9 septembrie 2019.

Nr. 664.

ANEXĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII
tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Tulcea, municipiul Tulcea, str. 1848 nr. 14A, lot 1"

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Beneficiar:

Agenția Națională pentru Locuințe pe perioada de realizare a investiției

Unitatea administrativ-teritorială municipiul Tulcea, județul Tulcea - după realizarea investiției

Amplasament: județul Tulcea, municipiul Tulcea, str. 1848 nr. 14A, lot 1

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
(în prețuri la data de 1.02.2019, 1 euro = 4,7348 lei)
mii lei 47.129
finanțată de ANL mii lei 43.210
finanțată de UAT municipiul Tulcea mii lei 3.919
din care:
• construcții-montaj mii lei 37.234
finanțată de ANL mii lei 33.888
finanțată de UAT municipiul Tulcea mii lei 3.346
Eșalonarea valorii totale de investiție:
Anul I INV/C+M mii lei/mii lei 23.565/18.617
Anul II INV/C+M mii lei/mii lei 23.564/18.617
Capacități:
• aria desfășurată mp 10.307
• unități locative nr. 110
din care cu:
1 cameră 20
2 camere 70
3 camere 20
Durata de realizare a investiției: luni 24

Factori de risc

Obiectivul de investiție se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale municipiul Tulcea, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...