Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1364/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 11.463/2019 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 și 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Dan Dumitrescu,
secretar de stat

București, 9 septembrie 2019.

Nr. 1.364.

ANEXĂ

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

1. După numărul curent 6846 se introduce un nou număr curent, numărul curent 6847, cu următorul cuprins:

nr_crt cod_cim Obs Denumire produs Forma Concentrație Firma/Țara DCI Ambalaj grupa_atc statut_frm statut_anm Preț producător (lei) Preț ridicata maximal fără TVA (lei) Preț amănuntul maximal cu TVA (lei) Stare Observații Valabilitate preț
"6847 W66222001 MOXIFLOXACINA AUROBINDO 400 mg COMPR. FILM. 400 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA MOXIFLOXACINUM Cutie cu blist. PVC-PVDC/AL x 5 compr. film. J01MA14 MG generic 16 18,24 24,65 Prețurile sunt valabile până la data de 1.01.2020."

2. Numărul curent 3206 se modifică și va avea următorul cuprins:

nr_crt cod_cim Obs Denumire produs Forma Concentrație Firma/Țara DCI Ambalaj grupa_atc statut_frm statut_anm Preț producător (lei) Preț ridicata maximal fără TVA (lei) Preț amănuntul maximal cu TVA (lei) Stare Observații Valabilitate preț
"3206 W59332001 ! MOXIFLOXACINA AUROBINDO 400 mg COMPR. FILM. 400 mg AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA MOXIFLOXACINUM Cutie x blistere PVC-PVDC/Al x 5 comprimate filmate (2 ani) J01MA14 MG generic 16 18,24 24,65 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.01.2020."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...