Guvernul României

Hotărârea nr. 667/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spital Regional de Urgență Cluj"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spital Regional de Urgență Cluj", prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Obiectivul de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul sănătății,
Cristian-Vasile Grasu,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 9 septembrie 2019.

Nr. 667.

ANEXĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Spital Regional de Urgență Cluj"

Titular: Ministerul Sănătății

Beneficiar: Ministerul Sănătății

Amplasament: strada Avram Iancu nr. 370-374, comuna Florești, județul Cluj

Indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)* 2.568.751 mii lei
din care C+M (inclusiv TVA) 1.503.086 mii lei
(în prețuri valabile la data de 10.04.2019: 1 euro = 4,7605 lei)
Eșalonarea investiției INV/C+M
Anul I mii lei/mii lei 700.000/400.000
Anul II mii lei/mii lei 700.000/400.000
Anul III mii lei/mii lei 700.000/400.000
Anul IV mii lei/mii lei 468.751/303.086
Capacități:
- suprafață construită mp Ac 28.883
- suprafața desfășurată mp Ad 151.891
- paturi de spitalizare nr. 849
- bloc operator (săli operație) nr. 19
Durata de execuție a investiției luni 48

* Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...