Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5104/2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.062/2017

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 3 lit. b) și e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. -

Articolul 15 din Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.062/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 28 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

Art. 15. -

Pentru fiecare auxiliar pentru care se solicită aprobare/aviz, precum și pentru cele pentru care se solicită acordul Ministerului Educației Naționale, CNEE percepe un tarif stabilit prin ordin al ministrului educației naționale."

Art. II. -

Centrul Național de Evaluare și Examinare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale, interimar,
Valer-Daniel Breaz

București, 3 septembrie 2019.

Nr. 5.104.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...