Revista Romana de Drept Privat nr. 2/2019

Considerații asupra răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate în cursul desfășurării unor activități sportive/Considérations sur la responsabilité civile délictuelle pour les préjudices causés au cours du développement de certaines activités sportives/Considerations regarding tort liability for damages caused during the conduct of certain sports activities
de Dumitru-Tiberiu Obrocea, Cristian Tănasă

01 septembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

RÉSUMÉ

L’art. 1.355 alinéa (3) du Code civil reconnaît la possibilité de limiter ou d’éliminer la responsabilité civile délictuelle pour les préjudices provoqués à l’intégrité physique ou psychique ou à la santé, mais seulement conformément à la loi.

Par la présente étude, les auteurs se proposent d’approcher la question des préjudices provoqués pendant le développement de certaines activités sportives, en examinant qui sont les règles à respecter, qui sont les conséquences de leur non-respect et, en spécial, comment ces conséquences peuvent être évitées.

Ainsi, à partir d’une brève introduction en matière de la responsabilité civile délictuelle, on analysera le cadre juridique faisant référence au syntagme « conformément à la loi » employée dans le texte du Code civil indiqué ci-dessus. Une fois établi ce cadre juridique, l’attention sera dirigée vers la manière dans laquelle les conséquences de son non-respect s’entremêlent avec les éléments de la responsabilité civile délictuelle, dans le but d’imposer ou non l’obligation de réparation du préjudice à la charge de la personne responsable.

Finalement, par la formulation d’un set de conclusions bien structurées, les auteurs gardent espoir qu’ils ont contribué à la satisfaction du besoin de connaître tout professionnel du droit.

Mots-clés: responsabilité civile délictuelle; activités sportives; préjudice; intégrité physique; intégrité psychique; santé; l’art. 1.355 alinéa (3) du Code civil; conditions de la loi; organisateur; compétitions sportives officielles; compétitions sportives non-officielles; participant à l’activité sportive; sportif; club sportif; consentement de la victime; règles du jeu; instructions de l’organisateur; la Loi n°. 69/2000; fédération sportive; ligue professionnelle; règlement.

ABSTRACT

Art. 1.355 para. (3) of the Civil Code recognizes the possibility to limit or remove the tort liability for the damages caused to physical or psychic integrity or health, however, only according to law.

In this study, the authors intend to approach the question of damages caused during the conduct of certain sports activities, examining which are the rules to comply with, which are the consequences of their non-compliance and especially, how these consequences may be avoided.

Therefore, starting from a brief introduction in the matter of the tort liability, the legal framework referring to the phrase "according to law" used in the wording of the above-mentioned Civil Code shall be examined. Once this legal framework is established, attention shall be paid to the manner in which the consequences of its non-compliance with the items of tort liability shall be intertwined, in order to impose or not the obligation of repairing the damage with which the liable person is in charge with.

Finally, by formulating a set of well-structured conclusions, the authors keep the hope of having contributed to satisfying the need for knowing any law professional.

Keywords: tort liability; sports activities; damage; physical integrity; psychic integrity; health; art. 1.355 para. (3) of the Civil Code; according to law; organizer; official sports competitions; informal sports competitions; participant in the sports activity; sports; sports club; victim’s consent; rules of game; organizer’s directives; Law no. 69/2000; sports federation; professional league; regulation.

Prolegomene

În orice materie, profesionistul dreptului simte nevoia stringentă de a cunoaște regulile după care se desfășoară o activitate, care sunt consecințele nerespectării acelor reguli și, mai cu seamă, cum se poate pune la adăpost de aceste consecințe.

Prezentul studiu își propune să trateze regulile după care se desfășoară activitățile sportive, precum și condițiile în care poate fi limitată sau înlăturată răspunderea autorului faptei ilicite pentru prejudiciul cauzat integrității fizice sau psihice ori sănătății unei persoane angrenate într-o activitate sportivă.

Astfel, centrul de interes este dat de art. 1.355 alin. (3) C. civ., ce recunoaște posi­bilitatea înlăturării, respectiv a diminuării răspunderii civile delictuale, atunci când preju­diciile cauzate integrității fizice sau psihice ori sănătății au reprezentat consecința unei acțiuni desfășurate în deplină conformitate cu legea.

În ciuda unei reglementări mai degrabă marginale și a unei practici limitate, acest subiect suscită o serie de discuții, problema fiind extrem de sensibilă, mai ales că regulile de drept substanțial necesită o interpretare atât prin prisma legislației speciale în materie, cât și prin raportare la o serie de dispoziții cu caracter constituțional.

În demersul nostru, considerăm firesc, pentru început, să realizăm (I) o scurtă introducere în materia răspunderii civile delictuale, prin ilustrarea acelor condiții sine qua non în baza cărora răspunderea civilă delictuală ar putea fi angajată.

Apoi, ne vom concentra asupra (II) climatului juridic zugrăvit de legiuitorul art. 1.355 alin. (3) C. civ., prin sintagma "în condițiile legii", în măsură a absolvi de răs­pun­­dere o persoană ce a cauzat un prejudiciu în cursul desfășurării unei activități sportive.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...