Prietenii Fiscalitatii nr. 36/2019

Prietenii Fiscalității nr. 36/2019
de

09 septembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Reglementări recente în domeniul financiar

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ HG nr. 620/2019 publicată în Monitorul oficial nr. 719 din 30.08.2019 - pentru modificarea și completarea art. 3 din Hotă râ rea Guvernului nr. 549/2018 privind condi țiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina ut ilizată drept combustibil pentru motor.

Noutățile și modificările aduse de aceste acte normative sunt:

1. HG nr. 620/2019 se adresează unor categorii de transportatori ce au dreptul legal să beneficieze de restituirea unei părți din acciza plătită pentru achiziția de combustibil.

2. În anul 2019 acciza standard la motorină este de 1.895,94 lei pentru 1000 litri (1,86 lei/litru). Transportatorii de mărfuri ce sunt dotați cu mijloace de transport cu o masă autorizată mai mare de 7,5 tone, respectiv transportatorii ce efectuează transport interlocalități de persoane, în mod regulat sau ocazional cu autovehicule din categoria M2 sau M3, beneficiază de o reducere a accizei cu 183,62 lei/1000 litri (0,183 lei/litru).

3. Aceste reduceri de accize sunt prevăzute de art. 142 alin. (9)- (10) din Codul fiscal. Prin hotărâre de Guvern, sunt adoptate condițiile de reducere a accizei, iar procedura efectivă de aplicare presupune aplicarea unei scheme de ajutor de stat cu restituire de accize.

4. Cadrul normativ privind procedura de restituire a acestor accize este HG nr. 549/2018 cu modificări ulterioare. Actul normativ analizat astăzi majorează bugetul accizei de restituit pentru anii 2019 și 2020.

5. Noile bugete anuale sunt:

a) 20 milioane lei pentru anul 2018;

b) 40 milioane lei pentru anul 2019;

c) 30 milioane lei pentru anul 2020.

6. Se estimează că un număr de cc 1.500 operatori economici vor beneficia de această schemă de ajutor de stat.

Capitolul II: Opinia specialistului într-o speță fiscală remarcabilă

❖ Prestări de servicii de construcții montaj efectuate în Republica Moldova. Societate interpusă. Aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri.

Societatea CONSTRUCȚII CU PATRON INTELIGENT SRL este persoană juridică română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, înregistrată în scopuri de TVA în România. Aceasta realizează activități de construcții montaj pe teritoriul Republicii Moldova, cu salariați din România ce se deplasează temporar la sediul beneficiarului din Republica Moldova. Pentru a se deconta lucrările de construcții montaj, fondatorii societății din România înființează în Republica Moldova o societate înmatriculată în acest stat. Practic, societatea din România facturează către societatea afiliată din Republica Moldova, servicii de construcții montaj, iar acestea sunt refacturate către beneficiarul final o persoană juridică din Republica Moldova. Materialele de construcții montaj sunt achiziționate din România și transportate în Republica Moldova. Ce tratament fiscal urmărim în legătură cu TVA pentru această structură de activitate?

Din analiza tranzacției, înțelegem că o societate din România efectuează cu personalul propriu servicii de natura construcții- montaj amenajări la un imobil situat pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, din punctul de vedere al TVA, transportul bunurilor în Republica Moldova reprezintă un export de mărfuri scutit de TVA în România, conform art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pentru care trebuie efectuate formalitățile de export.

Scutirea de TVA pentru livrare de bunuri la export este reglementată de OMFP nr. 103/2016 ce presupune existenta declarației vamale de export, a facturii corect întocmite și a documentațiilor comerciale: contract, order, etc.

În mod similar, la introducerea bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova trebuia depusă declarație vamală de import cu plata obligațiilor vamale impuse de republica Moldova. Calitatea de importator în Republica Moldova o putea avea în mod normal fie societatea din Republica Moldova înființată în scopul realizării tranzacției, fie societatea din România ce își asuma obligația plății taxelor vamale cu livrarea bunurilor la o destinație din interiorul Republicii Moldova. Din punctul de vedere al serviciilor facturate, analizate din perspectiva TVA, locul prestării de servicii este considerat locul unde se realizează respectivele lucrări de amenajări interioare, respectiv în Republica Moldova, dacă ne raportăm la prevederilor art. 278 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Acest lucru conduce la facturarea cestor servicii scutite de TVA din România, întrucât nu se îndeplinește condiția de la art. 268 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...