Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1323/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul comun de aprobare nr. SP 11.060 din 29 august 2019 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică și al Direcției management și structuri sanitare din cadrul Ministerului Sănătății,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 172 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății nr. 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 18 mai 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

"

(8) Recuperarea medicală se poate desfășura fie în secția de medicină fizică și de recuperare a spitalului respectiv, fie, dacă starea pacientului o permite, în alte secții de medicină fizică și de recuperare."

2. În anexa nr. 2 "Încadrarea cu personal la centrul pentru arși", la punctul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) alt personal din centru, după caz:

- 1 post de medic în specialitatea medicină fizică și de recuperare (poate fi cu jumătate de normă), cu experiență în reabilitarea medicală a pacienților cu arsuri grave;

- 1 post de maseur;

- 1 post de kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/tură, cu experiență în recuperarea pacienților cu arsuri grave; activitatea se desfășoară în 2 ture;

- 1 post de psiholog, cu posibilitatea suplimentării activităților în situații de criză*;

* Se utilizează, după caz, și în unitatea funcțională pentru arși.

- 1 post de instructor de ergoterapie;

- 2 posturi de brancardier/tură;

- 1 post de asistent medical specializat în managementul plăgii arse (care poate face parte din personalul de chirurgie plastică pentru pacienții cu arsuri grave).

Dacă centrul pentru arși asigură îngrijiri și pentru copii, încadrarea va include medic în specialitatea pediatrie și medic în specialitatea chirurgie pediatrică; pentru nou-născuți/prematuri cu arsuri trebuie organizată o abordare distinctă care să includă medic în specialitatea neonatologie, asistentă de neonatologie. Personalul trebuie să fie pregătit în managementul bolnavilor adulți cu arsuri și să existe o organizare distinctă pentru pediatrie-neonatologie, după caz."

3. În anexa nr. 5 "Criterii de internare, reinternare, transfer/externare din centrul pentru arși", la primul paragraf "Criteriile de internare în centrul pentru arși sunt următoarele:", după litera i) se introduc două noi litere, literele j) și k), cu următorul cuprins:

"

j) pacienți care necesită resuscitare în urma șocului consecutiv arsurii;

k) pacienți care prezintă afecțiuni asociate arsurilor, precum necroliza toxică epidermică, fasceita necrozantă, sindromul stafilococic al pielii opărite, dacă suprafața afectată este de cel puțin 10% pentru copii și vârstnici și de cel puțin 15% pentru adulți sau dacă există incertitudini legate de tratament."

4. În anexa nr. 5 "Criterii de internare, reinternare, transfer/externare din centrul pentru arși", ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Criterii de orientare către structuri care acordă servicii de reabilitare medicală:

a) persoane cu vârsta de peste 18 ani și adolescenți cu caracteristici somatice de adulți, care prezintă, ca urmare a arsurilor grave, dizabilități importante care limitează activitatea și restricționează participarea;

b) arsură în zone de risc - regiuni mobile, cap, față, organe genitale;

c) pacientul necesită intervenții complexe cu utilizarea platoului tehnic complex folosit pentru marii arși;

d) starea pacientului impune prezența unei echipe multidisciplinare specializate;

e) pacienți care nu au atinse zonele de risc menționate anterior, dar necesită monitorizarea stării generale și nu mai prezintă criterii de internare în centrul de reabilitare medicală postacută pot fi transferați într-o structură de medicină fizică și de reabilitare."

5. După anexa nr. 7 "Activități, competențe, acțiuni în unitățile funcționale și în compartimentele pentru arși" se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8 "Evaluarea și predicția șanselor de supraviețuire a pacientului ars", având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Sorina Pintea

București, 30 august 2019.

Nr. 1.323.

ANEXĂ (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 476/2017)

Evaluarea și predicția șanselor de supraviețuire a pacientului ars

Pasul 1: Evaluarea probabilității de supraviețuire a pacientului

Victimele cu arsuri sunt sortate în șase grupe (consultați tabelele de triaj) pe baza a trei criterii, adică: 1) suprafața corporală totală (SCT) arsă, 2) leziuni inhalatorii asociate și 3) vârsta pacientului.

- "Ambulatorii" sunt pacienți care nu necesită asistență specializată în spital.

- Calificativele "foarte ridicată", "ridicată", "medie" și "scăzută" se referă la probabilitatea de supraviețuire până la externarea din centrul de arsuri.

- Calificativul "improbabilă" se referă la pacienții cu risc crescut de mortalitate și pentru care îngrijirea de specialitate este considerată ca oferind șanse minime de succes.

Tabel de triaj (pacienți fără leziuni inhalatorii)

Vârstă
(ani)
Suprafață corporală arsă
(% SCT)
0-9,9 10-19,9 20-29,9 30-39,9 40-49,9 50-59,9 60-69,9 70-79,9 80-89,9 90-100
0-1,99 Foarte ridicată Foarte ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Medie Medie Medie Medie
2-4,99 Ambulator Foarte ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Medie Medie Medie
5-19,9 Ambulator Foarte ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Medie Medie Scăzută
20-29,9 Ambulator Foarte ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Medie Medie Medie Medie Scăzută
30-39,9 Ambulator Foarte ridicată Ridicată Ridicată Medie Medie Medie Scăzută Scăzută Improbabilă
40-49,9 Ambulator Foarte ridicată Ridicată Ridicată Medie Medie Medie Scăzută Scăzută Improbabilă
50-59,9 Ambulator Foarte ridicată Ridicată Medie Medie Scăzută Scăzută Improbabilă Improbabilă Improbabilă
60-69,9 Foarte ridicată Ridicată Medie Medie Scăzută Scăzută Improbabilă Improbabilă Improbabilă Improbabilă
≥ 70 Ridicată Medie Medie Scăzută Scăzută Improbabilă Improbabilă Improbabilă Improbabilă Improbabilă

Tabel de triaj (pacienți cu leziuni inhalatorii)

Vârstă
(ani)
Suprafață corporală arsă
(% SCT)
0-9,9 10-19,9 20-29,9 30-39,9 40-49,9 50-59,9 60-69,9 70-79,9 80-89,9 *90-100
0-1,99 Ridicată Medie Medie Medie Medie Medie Scăzută Scăzută Improbabilă Improbabilă
2-4,99 Ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Medie Medie Medie Scăzută Scăzută
5-19,9 Ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Medie Medie Medie Medie Scăzută Scăzută
20-29,9 Foarte ridicată Ridicată Ridicată Medie Medie Medie Medie Scăzută Scăzută Improbabilă
30-39,9 Foarte ridicată Ridicată Ridicată Medie Medie Medie Medie Scăzută Scăzută Improbabilă
40-49,9 Foarte ridicată Ridicată Medie Medie Medie Scăzută Scăzută Scăzută Scăzută Improbabilă
50-59,9 Ridicată Medie Medie Medie Medie Scăzută Scăzută Improbabilă Improbabilă Improbabilă
60-69,9 Medie Medie Medie Scăzută Scăzută Scăzută Improbabilă Improbabilă Improbabilă Improbabilă
≥70 Medie Medie Scăzută Scăzută Improbabilă Improbabilă Improbabilă Improbabilă Improbabilă Improbabilă

NOTĂ:

Adaptate după Taylor S. și colab., Burn Care Res 2014: 35(1): 41-45.

Pasul 2: Acordarea nivelului de prioritate

Utilizând tabelul de mai jos și, în funcție de disponibilitatea paturilor pentru arși la nivel internațional, victimelor cu arsuri le este acordat un nivel de prioritate pentru evacuarea medicală internațională.

Probabilitatea supraviețuirii Fără saturație internațională
(resurse disponibile)
Saturație internațională
(resurse disponibile limitate)
Ambulator Fără evacuare medicală Fără evacuare medicală
Foarte ridicată 3 3
Ridicată 2 2
Medie 1 1
Scăzută 1 4
Improbabilă/Fără șanse Fără evacuare medicală Fără evacuare medicală

Pasul 3: Reevaluarea atunci când triajul este gata

Se recomandă reevaluarea probabilității de supraviețuire și a nivelului de prioritate pentru evacuarea medicală internațională în cazul în care situația evoluează, în special în ceea ce privește oferta internațională de paturi pentru arși și/sau capacitatea de evacuare medicală.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...