Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Norma tehnică privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu și pentru centralele electrice formate din modulele generatoare care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, din 28.08.2019

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 08 septembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Secțiunea 1 Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. -

Prezenta normă tehnică stabilește cerințele tehnice pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a centralelor electrice formate din module generatoare care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu.

Art. 2. -

(1) Cerințele de racordare stabilite în prezenta normă tehnică se aplică:

a) sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu noi, care conectează între ele zone sincrone sau zone de reglaj, inclusiv schemele "back-to-back";

b) sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu noi, care racordează la rețeaua electrică de transport sau de distribuție centrale electrice formate din module generatoare;

c) sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu noi, care sunt integrate într÷ zonă de reglaj și racordate la rețeaua electrică de transport;

d) sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu noi, care sunt integrate într÷ zonă de reglaj și racordate la rețeaua electrică de distribuție, atunci când operatorul de transport și de sistem demonstrează existența unui impact transfrontalier, având în vedere, în această evaluare, dezvoltarea pe termen lung a rețelei;

e) centralelor electrice formate din module generatoare noi, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu.

(2) Operatorul de transport și de sistem sau operatorii de distribuție, după caz, refuză să permită racordarea sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a centralelor electrice formate din module generatoare care se racordează la rețelele electrice de interes public prin sisteme de înaltă tensiune în curent continuu, care nu respectă cerințele tehnice prevăzute în prezenta normă tehnică, cu excepția situației în care fac obiectul unei derogări acordate de către ANRE.

(3) Prezenta normă tehnică nu se aplică sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu al căror punct de racordare se află la o tensiune mai mică de 110 kV, cu excepția cazului în care operatorul de transport și de sistem demonstrează existența unui impact transfrontalier, luând în considerare dezvoltarea pe termen lung a rețelei.

Secțiunea a 2-a Definiții și abrevieri

Art. 3. -

(1) Termenii utilizați în prezenta normă tehnică au semnificația prevăzută în următoarele acte normative:

a) Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;

b) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

c) Codul tehnic al rețelei electrice de transport aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...