DECLARAȚIE | Ordin 4948/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 3 -
DECLARAȚIE

Subsemnata/Subsemnatul, . . . . . . . . . ., având domiciliul în localitatea , posesoare/posesor a/al cărții de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., părinte/reprezentant legal al elevei/elevului . . . . . . . . . ., absolventă/absolvent a/al clasei . . . . . . . . . . cu predare în limba . . . . . . . . . . . ., de la . . . . . . . . . .,

*) "Art. 6. - (1) Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale."

cunoscând prevederile art. 6 alin. (1) *) din Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021,

declar pe propria răspundere că, în vederea repartizării computerizate pentru admiterea în învățământul liceal, în anul școlar 2020-2021, la stabilirea mediei la evaluarea națională nu se va lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.

Localitatea . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Părinte/Reprezentant legal
. . . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Elev
. . . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
. . . . . . . . . . .
(semnătura)

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 4948/2019:
CALENDARUL admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 2021
DECLARAȚIE
;
se încarcă...