REGULI de desfășurare a examenului pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar | Statut

Acesta este un fragment din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, din 29.09.2007. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la statut -
REGULI
de desfășurare a examenului pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar

Examenul constă într-o probă scrisă, sub forma unui test- grilă.

În funcție de numărul candidaților, comisia de pregătire a examenului va putea decide desfășurarea examenului în mai multe serii. Organizatorii examenului vor putea pune la dispoziția candidaților, la intrarea în sală, unele detalii privind desfășurarea acestuia.

Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proporțional cu punctajul obținut. Nota minimă de promovare a examenului este 8.

Comisiile de pregătire a subiectelor, de analizare a contestațiilor și pentru supravegherea desfășurării examenului de acces în profesie, detaliile privind desfășurarea examenului de acces în profesie, calendarul desfășurării acestuia, inclusiv detalii privind numărul de întrebări, timpul acordat, modalitatea de elaborare, transmitere și afișare a subiectelor, precum și orice alte detalii necesare unei bune organizări a examenului se aprobă de către Consiliul național de conducere al UNPIR.

Rezultatele examenului vor fi afișate la sediul Uniunii și al fiecărei filiale, pentru candidații respectivi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

Contestațiile asupra rezultatelor examenului vor putea fi depuse la Secretariatul general al Uniunii, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la afișarea lor, prin fax sau având data poștei în acest termen. Transmiterea contestațiilor prin poștă se va efectua doar prin poșta rapidă sau prioripost.

Contestațiile vor fi analizate în cel mult 15 zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor, de către o comisie formată din 3 membri desemnați de Consiliul național de conducere al Uniunii. Pentru toate contestațiile primite se va proceda la reprocesarea grilelor. Activitatea Comisiei de analizare a contestațiilor încetează la data semnării procesului- verbal.

Președintele Comisiei de analizare a contestațiilor este, de regulă, prim-vicepreședintele Consiliului național de conducere al Uniunii.

Rezultatele contestațiilor vor fi afișate la sediul Uniunii.

Acesta este un fragment din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, din 29.09.2007. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
REGULI de desfășurare a examenului pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar
REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenului de definitivat în profesia de practician în insolvență
METODOLOGIE de atestare a calificării de practician în insolvență și a calității de membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (Uniune)
REGULAMENT privind procedura disciplinară
Nivelul taxelor pentru operațiunile legate de Registrul formelor de organizare
Nivelul taxelor și cotizațiilor, precum și plafonul minim de asigurare profesională
Acte de constituire a cabinetelor individuale, contracte de societate, contracte de asociere cabinete (modele)
Formatul Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
Formatul Registrului formelor de organizare
;
se încarcă...