Formatul Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România | Statut

Acesta este un fragment din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, din 29.09.2007. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la statut -
Formatul Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

SECȚIUNEA I Persoane fizice române - date de identificare

SUBSECȚIUNEA I A Practicieni stagiari

Nr. crt. Numele și prenumele Număr matricol Data înscrierii în Tabloul UNPIR Situații de suspendare a stagiului (perioada) Domiciliul, telefon, fax, e-mail
0 1 2 3 4 5

SUBSECȚIUNEA I B Practicieni definitivi organizați în cabinete individuale

Nr. crt. Numele și prenumele Număr matricol Data înscrierii în Tabloul UNPIR Data înregistrării cabinetului Domiciliul, telefon, fax, e-mail Mențiuni
0 1 2 3 4 5 6

SUBSECȚIUNEA I C Practicieni definitivi asociați în societăți profesionale

Nr. crt. Numele și prenumele Număr matricol Data înscrierii în Tabloul UNPIR Asociat la societatea Din data de Domiciliul, telefon, fax, e-mail Mențiuni
0 1 2 3 4 5 6 7

SUBSECȚIUNEA I D Practicieni definitivi angajați sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesiei

Nr. crt. Numele și prenumele Număr matricol Data înscrierii în Tabloul UNPIR Angajat/Colaborator în societatea Din data de Domiciliul, telefon, fax, e-mail Mențiuni
0 1 2 3 4 5 6 7

SECȚIUNEA a II-a Societăți profesionale - date de identificare

SUBSECȚIUNEA a II-a A Societăți profesionale cu personalitate juridică

Nr. crt. Denumirea societății Sediul social, numărul de telefon, fax, e-mail Numărul de înregistrare în Registrul formelor de organizare Număr matricol Data înscrierii în Tabloul UNPIR Mențiuni
0 1 2 3 4 5 6

SUBSECȚIUNEA a II-a B Filiale ale societăților profesionale cu personalitate juridică

Nr. crt. Denumirea filialei Sediul social, număr de telefon, fax, e-mail Numărul de înregistrare în Registrul formelor de organizare Angajat/ Număr matricol Data înscrierii în Tabloul UNPIR Mențiuni
0 1 2 3 4 5 6

SECȚIUNEA a III-a Persoane fizice străine - date de identificare

Nr. crt. Numele și prenumele Număr matricol Data înscrierii în Tabloul UNPIR Domiciliul, telefon, fax, e-mail Dovada calității de practician în lichidare în țara de domiciliu Convenția bilaterală încheiată cu Uniunea
0 1 2 3 4 5 6

SECȚIUNEA a IV-a Persoane juridice străine - date de identificare

Nr. crt. Denumirea societății Adresa sediului central, telefon, fax, e-mail Număr matricol Data înscrierii în Tabloul UNPIR Dovada calității de practician în lichidare în țara în care își are sediul profesional Convenția bilaterală încheiată cu Uniunea
0 1 2 3 4 5 6

SECȚIUNEA a V-a Persoane incompatibile - date de identificare

Nr. crt. Numele și prenumele Număr matricol Data înscrierii în Tabloul UNPIR Data intrării în incompatibilitate Motivul incompatibilității Domiciliul, telefon, fax, e-mail
0 1 2 3 4 5 6

SECȚIUNEA a VI-a Sancțiuni

Nr. crt. Numele și prenumele sau denumirea societății Număr matricol Data înscrierii în Tabloul UNPIR Domiciliul sau adresa sediului central, telefon, fax, e-mail Felul sancțiunii, termenul Data sancționării Organul care a aplicat sancțiunea
0 1 2 3 4 5 6 7

SECȚIUNEA a VII-a Radieri

Nr. crt. Numele și prenumele sau denumirea societății Număr matricol Data înscrierii în Tabloul UNPIR Domiciliul sau adresa sediului central Motivul radierii Data radierii Organul care a hotărât radierea
0 1 2 3 4 5 6 7

Acesta este un fragment din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, din 29.09.2007. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
REGULI de desfășurare a examenului pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar
REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenului de definitivat în profesia de practician în insolvență
METODOLOGIE de atestare a calificării de practician în insolvență și a calității de membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (Uniune)
REGULAMENT privind procedura disciplinară
Nivelul taxelor pentru operațiunile legate de Registrul formelor de organizare
Nivelul taxelor și cotizațiilor, precum și plafonul minim de asigurare profesională
Acte de constituire a cabinetelor individuale, contracte de societate, contracte de asociere cabinete (modele)
Formatul Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
Formatul Registrului formelor de organizare
;
se încarcă...