Acte de constituire a cabinetelor individuale, contracte de societate, contracte de asociere cabinete (modele) | Statut

Acesta este un fragment din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, din 29.09.2007. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la statut -
Acte de constituire a cabinetelor individuale, contracte de societate, contracte de asociere cabinete (modele)

DECIZIE DE ÎNFIINȚARE
a cabinetului individual de practician în insolvență . . . . . . . . . .
- model -

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., numele purtat anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . ., județul . . . . . . . . . ., practician în insolvență definitiv, înscris în Tabloul UNPIR cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., în calitate de practician în insolvență titular,

înființez,

în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență,

cabinetul individual de practician în insolvență cu:

1. Denumirea . . . . . . . . . .

2. Sediul profesional al cabinetului este în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . .

3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectațiune profesională necesar cabinetului constă în (se descriu aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire): . . . . . . . . . .

4. Practicieni în insolvență colaboratori:

- domnul/doamna . . . . . . . . . ., practician în insolvență, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .;

- domnul/doamna . . . . . . . . . ., practician în insolvență, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .;

- domnul/doamna . . . . . . . . . ., practician în insolvență, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

Mă angajez să achit întocmai și la termen taxele, cotizațiile și contribuțiile profesionale ce îmi revin, precum și să închei asigurarea profesională conform legislației în vigoare.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

CONTRACTUL DE SOCIETATE
al societății profesionale cu răspundere limitată
- model -

a) Pentru constituirea de societăți:

Subsemnații:

- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., născut/născută în . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de . . . . . . . . . . și practician în insolvență definitiv din data de . . . . . . . . . .;

- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., născut/născută în . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de . . . . . . . . . . și practician în insolvență definitiv din data de . . . . . . . . . .,

au convenit constituirea unei societăți profesionale cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., și de Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007, republicată, denumit în continuare Statut, după cum urmează:

b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

Subscrisa . . . . . . . . . . SPRL, cu sediul în . . . . . . . . . ., număr matricol . . . . . . . . . . RFO . . . . . . . . . ., înscrisă în Tabloul UNPIR în data de . . . . . . . . . .;

- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., născut/născută în . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de . . . . . . . . . . și practician în insolvență definitiv din data de . . . . . . . . . .;

- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., născut/născută în . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de . . . . . . . . . . și practician în insolvență definitiv din data de . . . . . . . . . .,

au convenit constituirea unei filiale a societății profesionale cu răspundere limitată . . . . . . . . . ., supusă reglementărilor prevăzute de O.U.G. și de Statut, după cum urmează:

TITLUL I Denumire, sediu, formă, emblemă, obiect, scop, durată

ARTICOLUL 1 Denumire

a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:

În concordanță cu Dovada de rezervare denumire nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., societatea este denumită . . . . . . . . . . societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL). În toate actele, scrisorile, publicațiile și alte documente emise de societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL).

b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

În concordanță cu Dovada de rezervare denumire nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., societatea este denumită . . . . . . . . . . Filiala . . . . . . . . . . SPRL. În toate actele, scrisorile, publicațiile și alte documente emise de societate, denumirea societății va fi . . . . . . . . . . Filiala . . . . . . . . . . SPRL

ARTICOLUL 2 Sediu

a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:

Sediul principal al societății este situat în . . . . . . . . . . Societatea își poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare. Filialele vor îngloba denumirea societății profesionale constitutive mamă și cuvântul filiala, urmat de denumirea județului pe raza căruia se constituie aceasta.

b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

Sediul filialei este situat în . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 3 Formă

a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:

Prezenta societate este înființată ca o societate profesională de practicieni în insolvență, cu răspundere limitată, compusă din subsemnații practicieni în insolvență înscriși în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. . . . . . . . . . . bis din . . . . . . . . . ., ca practicieni în insolvență definitivi:

- . . . . . . . . . . - asociat;

- . . . . . . . . . . - asociat;

- . . . . . . . . . . - asociat.

b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

Prezenta societate este înființată ca o societate profesională de practicieni în insolvență, cu răspundere limitată, compusă din . . . . . . . . . . SPRL și următorii practicieni în insolvență înscriși în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. . . . . . . . . . . bis din . . . . . . . . . ., ca practicieni în insolvență definitivi:

- . . . . . . . . . . SPRL - asociat;

- . . . . . . . . . . - asociat;

- . . . . . . . . . . - asociat.

ARTICOLUL 4 Emblemă

Emblema societății reprezintă (descrierea elementelor componente ale desenului): . . . . . . . . . . și este redată în anexa la prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 5 Obiect

Societatea/ . . . . . . . . . . Filiala . . . . . . . . . . SPRL are ca obiect unic de activitate exercitarea în comun a profesiei de practician în insolvență conform O.U.G. și Statutului.

ARTICOLUL 6 Scop profesional

Fiecare asociat, practician colaborator și practician salarizat în interiorul profesiei își angajează răspunderea profesională numai în limitele aportului social subscris și vărsat.

ARTICOLUL 7 Durată

Societatea/ . . . . . . . . . . Filiala . . . . . . . . . . SPRL se constituie pentru o durată de . . . . . . . . . . ani din momentul înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul general al Uniunii.

TITLUL II Aport social

ARTICOLUL 8 Compunerea patrimoniului social

a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:

1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar . . . . . . . . . . și în natură, evaluat la . . . . . . . . . . lei.

2. Aportul social este compus după cum urmează:

- domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . . . lei;

- domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . . . lei.

3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaților sunt constituite din următoarele:

- . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;

- . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei.

b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar . . . . . . . . . . și în natură, evaluat la . . . . . . . . . . lei.

2. Aportul social este compus după cum urmează:

- societatea mamă . . . . . . . . . . SPRL, aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . . . lei;

- domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . . . lei;

- domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: . . . . . . . . . . lei.

3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaților sunt constituite din următoarele:

- . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;

- . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;

- . . . . . . . . . . evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei.

ARTICOLUL 9 Repartizare

a) Pentru constituirea de SPRL:

Aportul social este divizat în . . . . . . . . . . părți sociale a câte . . . . . . . . . . lei fiecare, integral subscrise și vărsate de către asociați, potrivit aporturilor menționate la art. 8, astfel:

- domnul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . părți sociale, reprezentând . . . . . . . . . .% din părțile sociale;

- domnul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . părți sociale, reprezentând . . . . . . . . . .% din părțile sociale.

b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

Aportul social este divizat în . . . . . . . . . . părți sociale a câte . . . . . . . . . . lei fiecare, integral subscrise și vărsate de către asociați, potrivit aporturilor menționate la art. 8, astfel:

- societatea mamă . . . . . . . . . . SPRL . . . . . . . . . . părți sociale, reprezentând . . . . . . . . . .% din părțile sociale;

- domnul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . părți sociale, reprezentând . . . . . . . . . .% din părțile sociale.

ARTICOLUL 10

Patrimoniul social a fost vărsat integral la data constituirii societății.

TITLUL III Adunarea generală

ARTICOLUL 11 Adunările generale

1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaților și deciziile luate sunt obligatorii pentru toți asociații.

2. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot.

3. Asociații nu pot fi reprezentați în adunarea generală decât de alți asociați/sau . . . . . . . . . .

4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociați prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ținerii lor.

5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societății sau, cu acordul unanim al asociaților/cu acordul majorității asociaților/cu acordul . . . . . . . . . .% din valoarea părților sociale, în orice altă locație.

6.1. Hotărârile adunărilor generale se iau de regulă prin votul tuturor asociaților și părților sociale. Actul constitutiv, prin excepție de la prevederea de mai sus și de la pct. 2, poate prevedea cerințe mai ridicate sau mai scăzute de cvorum și de majoritate.

6.2. Dacă adunarea generală, în privința numirii partenerului coordonator, nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la pct. 6.1, adunarea, ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

ARTICOLUL 12 Atribuțiile adunării generale

Principalele atribuții ale adunării generale sunt:

a) schimbarea denumirii societății;

b) schimbarea sediului principal;

c) înființarea sau desființarea de filiale (exclusiv pentru SPRL);

d) primirea de noi asociați;

e) excluderea asociatului/asociaților;

f) alegerea sau revocarea asociatului/asociaților practician/practicieni în insolvență coordonator(i) al/ai societății;

g) fuziunea, divizarea sau lichidarea urmată de radierea societății;

h) mărirea sau reducerea aportului social;

i) repartizarea venitului net al societății;

j) crearea sau anularea părților de industrie;

k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

l) orice modificare a statutului societății.

ARTICOLUL 13 Procedura adunării generale și procesele-verbale

1. Adunările generale sunt prezidate de asociatul coordonator.

2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociați, și va cuprinde: data, locul, prezența, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociații prezenți.

3. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat și parafat de coordonatorul societății.

TITLUL IV Coordonarea activității

ARTICOLUL 14 Coordonarea

1. Societatea este coordonată de un asociat sau asociați practicieni în insolvență coordonatori, membri compatibili. Aceștia sunt numiți prin hotărârea asociaților ce dețin împreună mai mult de jumătate din aportul social pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

2. Societatea poate fi coordonată de mai mulți asociați coordonatori care formează un consiliu de coordonare pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

3. Mandatul asociatului/Consiliului de coordonare este de . . . . . . . . . . ani.

4. Calitatea de practician în insolvență coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării asociaților.

ARTICOLUL 15 Desemnarea asociatului practician în insolvență coordonator

Domnul/Doamna . . . . . . . . . . este desemnat/desemnată începând cu data de . . . . . . . . . . ca fiind asociatul practician în insolvență coordonator al societății, membru compatibil.

ARTICOLUL 16 Drepturile și obligațiile practicianului în insolvență coordonator

1. Practicianul în insolvență coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terții.

2. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile și bunurile societății se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaților conform art. 11. Asociații pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către asociatul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă.

3. Raporturile dintre practicianul în insolvență coordonator și ceilalți practicieni în insolvență ai societății nu implică nicio subordonare în plan profesional.

ARTICOLUL 17 Remunerare

Practicianul în insolvență coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.

ARTICOLUL 18 Drepturile și obligațiile Consiliului de coordonare

Consiliul de coordonare reprezintă societatea în relațiile cu terții.

TITLUL V Conturile și informarea asociaților cu privire la rezultatele obținute de societate

ARTICOLUL 19 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se sfârșește la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului an, când începe la data înființării și durează până la 31 decembrie.

ARTICOLUL 20 Conturile și informarea asociaților

Operațiunile în conturile bancare ale societății sunt efectuate de practicianul în insolvență coordonator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale.

ARTICOLUL 21 Repartizarea venitului

1. Venitul net al societății va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, în conformitate cu prevederile legale, urmând a fi repartizat către asociați.

2. După deducerea tuturor celorlalte obligații și contribuții care pot greva venitul net al societății, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:

- cota alocată deținătorilor părților sociale în numerar . . . . . . . . . .;

- cota alocată deținătorilor părților sociale în natură . . . . . . . . . .;

- cota alocată deținătorilor părților de industrie . . . . . . . . . .;

- cota alocată pentru constituirea unor fonduri alte alocări (premiere, provizioane de risc, rezervă, investiții etc.) . . . . . . . . . . .

TITLUL VI Cesiunea și transmiterea părților sociale

ARTICOLUL 22 Cesiunea părților sociale

1. Cesiunea părților sociale poate fi făcută numai către practicieni în insolvență definitivi, în condițiile O.U.G. și ale Statutului.

2. Cesiunea între asociați este liberă.

3. Părțile sociale pot fi cesionate cu acordul, în scris, al asociaților reprezentând majoritatea părților sociale/sau conform regulilor stabilite de contractul de societate . . . . . . . . . . .

4. Oricare asociat își poate exercita dreptul de preempțiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociați, la preț egal, este preferat asociatul care dorește să achiziționeze numărul total de părți sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociații vor achiziționa părțile sociale proporțional cu cotele deținute la părțile sociale.

5. În cazul transmiterii părților sociale, al retragerii sau decesului unui asociat, toate bunurile împreună cu orice drepturi, inclusiv clientelă, aduse ca aport social la patrimoniul societății de respectivul asociat, rămân proprietatea societății sau . . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 23 Notificarea cesiunii

1. Asociatul care intenționează să cedeze părțile sociale este obligat să notifice intenția sa, cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toți asociații.

2. În caz de neexercitare a dreptului de preempțiune, cesiunea poate fi făcută către practicianul/practicienii neasociat/neasociați, fără ca ceilalți asociați să se poată opune, dispozițiile art. 22 pct. 2 nefiind aplicabile.

3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.

ARTICOLUL 24 Retragerea asociaților

1. Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiția de a notifica, în scris, celorlalți asociați și filialei Uniunii din care face parte intenția de retragere cu cel puțin 3 luni înainte.

2. La împlinirea termenului prevăzut în notificare, Registrul formelor de organizare va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidențele sale.

3. În caz de neînțelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii, se aplică corespunzător următoarele prevederi ale prezentului contract.

4. . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 25 Încetarea calității de asociat

1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de practician în insolvență, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicție are la dispoziție un termen de 3 luni pentru cesionarea părților sociale, în condițiile prevăzute în prezentul titlu.

2. În cazul în care, la expirarea acestui termen, cesiunea nu a avut loc, părțile sociale se vor anula, iar contractul se va modifica corespunzător.

ARTICOLUL 26 Decesul asociatului

1. La data decesului unui asociat, părțile sociale deținute de acesta se anulează.

2. Părțile semnatare convin că desocotirea dintre asociați și succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:

- . . . . . . . . . . ;

- . . . . . . . . . . ;

- . . . . . . . . . . .

3. În termen de maximum 3 luni de la data anulării părților sociale, asociații vor proceda după cum urmează:

a) reducerea corespunzătoare a patrimoniului social;

b) emiterea de noi părți sociale, în vederea reconstituirii patrimoniului social la valoarea existentă la momentul decesului;

c) încetarea formei de exercitare a profesiei.

ARTICOLUL 27 Alte dispoziții

Cesionarii sunt obligați să depună la Registrul formelor de organizare un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forțată, retragerea voluntară etc.)

TITLUL VII Exercitarea profesiei

ARTICOLUL 28 Activitatea și răspunderea profesională

1. Asociații, practicienii colaboratori și practicienii salarizați în interiorul profesiei exercită profesia de practician în insolvență în numele societății.

2. Fiecare practician în insolvență răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplinește.

3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesională în nume propriu și pentru fiecare practician în insolvență care își exercită profesia în cadrul acesteia.

ARTICOLUL 29 Suspendarea asociaților

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

ARTICOLUL 30 Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

. . . . . . . . . .

TITLUL VIII Dizolvarea și lichidarea

ARTICOLUL 31 Dizolvarea

Societatea se dizolvă în următoarele situații:

a) hotărârea asociaților reprezentând majoritatea părților sociale. Asociații pot stabili prin contractul de societate o majoritate calificată pentru decizia de dizolvare;

b) radierea din profesie a tuturor asociaților sau, după caz, trecerea în oricare dintre situațiile de incompatibilitate a tuturor asociaților;

c) decesul tuturor asociaților;

d) dobândirea tuturor părților sociale de către un singur asociat și păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni, fără ca acesta să efectueze operațiuni privind cooptarea unui alt asociat sau pentru transformarea formei de organizare profesională;

e) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toți asociații;

f) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;

g) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;

h) în baza procesului-verbal de conciliere sau a hotărârii de arbitraj pronunțate în condițiile prevăzute de Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegeri grave între asociați, care împiedică funcționarea societății;

i) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

ARTICOLUL 32 Lichidarea

1. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menționa "în lichidare".

2. Asociații, prin hotărâre, vor desemna un lichidator din rândul membrilor UNPIR, cu votul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale/sau . . . . . . . . . ., stabilindu-i și onorariul ce va fi achitat din averea debitoarei. Acordul prealabil scris al lichidatorului este obligatoriu. În caz contrar, acesta va fi numit de către Consiliul de conducere al filialei Uniunii de care aparține societatea dizolvată, dintre lichidatorii care au depus oferte pentru acest tip de proceduri, fiind stabilit și un onorariu.

3. Asociații vor fi convocați pentru a decide cu privire la rezultatele obținute de lichidatori, repartizarea activului net și pentru a constata încheierea lichidării.

4. În situațiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepția cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.

TITLUL IX Condiția suspensivă și publicitate

ARTICOLUL 33 Condiția suspensivă

1. Societatea este constituită între asociați de la data semnării contractului, sub condiția suspensivă a înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul general al Uniunii.

2. După înscrierea societății, asociatul practician în insolvență coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condițiilor cerute pentru începerea activității.

ARTICOLUL 34 Publicitate

1. Acest contract va fi prezentat Secretariatului general al Uniunii în vederea înscrierii în Registrul societăților profesionale.

2. Prezentul contract a fost redactat astăzi, . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., într-un număr de . . . . . . . . . . exemplare.

Semnături:
Asociat: . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Asociat: . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Asociat: . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

CONVENȚIE
de asociere a cabinetelor individuale de practicieni în insolvență (cabinete asociate)
- model -

Între:

1. Cabinetul individual . . . . . . . . . ., reprezentat prin . . . . . . . . . ., practician în insolvență titular;

2. Cabinetul individual . . . . . . . . . ., reprezentat prin . . . . . . . . . ., practician în insolvență titular,

în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., și a Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, denumit în continuare Statut, s-a convenit asocierea în scopul exercitării în comun a profesiei sub formă de cabinete asociate de practicieni în insolvență.

Pe durata existenței prezentei asocieri, cabinetele individuale au convenit că exercită profesia în numele prezentei asocieri.

ARTICOLUL 1 Denumirea asocierii

Asocierea este denumită . . . . . . . . . ., urmată de sintagma "cabinete asociate de practicieni în insolvență".

ARTICOLUL 2 Sediul și durata asocierii

1. Sediul asocierii este stabilit în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . .

2. Asocierea se încheie pe o durată de . . . . . . . . . . ani (nedeterminată).

ARTICOLUL 3 Aporturi în bunuri pentru asociere

Pentru funcționarea asocierii cabinetele individuale își aduc aporturi în bunuri, după cum urmează:

1. Cabinetul individual . . . . . . . . . . aportează:

a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectațiune profesională) următoarele bunuri: . . . . . . . . . .în valoare de . . . . . . . . . . lei (valoarea de înregistrare în evidențele financiar- contabile ale asocierii, pentru fiecare bun);

b) în numerar . . . . . . . . . . lei, depuși în contul profesional . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . .

2. Cabinetul individual . . . . . . . . . . aportează:

a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectațiune profesională) următoarele bunuri: . . . . . . . . . . în valoare de . . . . . . . . . . lei (valoarea de înregistrare în evidențele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun);

b) în numerar . . . . . . . . . . lei, depuși în contul profesional . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 4 Cota de participare la asociere

1. Cota de participare la asociere convenită de părți este:

Cabinetul individual . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . .%;

Cabinetul individual . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . .%.

Aporturile prevăzute la art. 3, aporturile în clientelă și activitatea profesională concretă au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prevăzute la pct. 1.

2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remunerațiile pentru practicienii în insolvență salarizați, salariile, retrocedările de onorarii pentru practicienii în insolvență colaboratori, cheltuielile de întreținere, chirii, amortizări, taxe și impozite aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investiții, utilități și dotări, precum și orice alte cheltuieli) sunt suportate de către asociere din veniturile realizate de către aceasta.

3. După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct. 2 venitul rămas se distribuie între asociați conform cotelor convenite la pct. 1.

4. Asociații pot conveni înainte de distribuirea prevăzută la pct. 3 constituirea unui fond de rezervă al asocierii.

5. Cota de participare la asociere conferă asociaților dreptul și obligația de a încasa venitul și de a suporta pierderea.

ARTICOLUL 5 Conducerea și coordonarea asocierii

1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală, formată din titularii cabinetelor individuale asociate.

2. Se vor menționa clauze convenite privind conducerea și coordonarea asocierii, cu respectarea prevederilor O.U.G. și ale Statutului.

- . . . . . . . . . . ;

- . . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 6 Exercitarea profesiei

1. Fiecare asociat exercită profesia de practician în insolvență în numele asocierii. În actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii.

2. Asociații vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesională și se vor informa reciproc în legătură cu aceasta.

3. Pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitării profesiei, pentru cazul incapacității temporare de exercitare a profesiei, privind răspunderea profesională etc., cu respectarea O.U.G. și a Statutului.

ARTICOLUL 7 Încetarea asocierii. Lichidarea asocierii

(Pot fi incluse clauze convenite, cu respectarea O.U.G. și a Statutului.)

- . . . . . . . . . .;

- . . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 8 Alte clauze

- . . . . . . . . . .;

- . . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 9 Dispoziții finale

1. Prezentul contract va fi înregistrat la Uniune.

2. Încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi înregistrat la Uniune.

Semnăturile practicienilor în insolvență titulari și ștampila
fiecărui cabinet individual:
1. . . . . . . . . . . ;
2. . . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, din 29.09.2007. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
REGULI de desfășurare a examenului pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar
REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenului de definitivat în profesia de practician în insolvență
METODOLOGIE de atestare a calificării de practician în insolvență și a calității de membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (Uniune)
REGULAMENT privind procedura disciplinară
Nivelul taxelor pentru operațiunile legate de Registrul formelor de organizare
Nivelul taxelor și cotizațiilor, precum și plafonul minim de asigurare profesională
Acte de constituire a cabinetelor individuale, contracte de societate, contracte de asociere cabinete (modele)
Formatul Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
Formatul Registrului formelor de organizare
;
se încarcă...