Săptămânalul de drept nr. 31/2019

Îndreptarea erorilor din documentele de plată privind obligațiile fiscale
de Mădălina Moceanu

30 august 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

De dată relativ recentă în Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 27.08.2019 a fost publicată "Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale datorate bugetului local", din data 14.08.2019 (denumită în continuare Procedura), procedură elaborată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), care are un număr de 3 anexe (care fac parte integrantă din Procedura) și care a intrat în vigoare la data de 27.08.2019.

Când se aplică procedura?

De reținut că, procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale datorate bugetului local se aplică în următoarele situații:

a) plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;

b) în contul bugetar au fost achitate și alte obligații fiscale datorate bugetului local decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;

c)plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligația fiscală plătită (art. 1 din Procedură).

Ce are la bază îndreptarea erorilor din documentele de plată?

Îndreptarea erorilor din documentele de plată se face pe baza unei cereri de îndreptare a erorilor, (denumită în continuare cerere).

Potrivit art. 2 alin. (2) din Procedură, cererea se depune la organul fiscal local competent de către debitor, conform prevederilor art. 164 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare□.

Cererea (al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Procedură), cuprinde următoarele elemente:

a) datele de identificare ale debitorului;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...