Universul Juridic nr. 8/2019

Protecția conferită de Legea nr. 8/1996 corespondenței și surselor de informare
de Edmond Gabriel Olteanu

27 august 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Introducere

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu o ultimă modificare prin Legea nr. 74/2018, și-a propus, de la început, să reglementeze protecția operelor literare, științifice și artistice, rezultat al creației intelectuale. Soluția esențială în protecția acestora a fost una acceptată de toate țările membre ale Convenției de la Berna: stabilirea condițiilor de naștere (esențiale fiind originalitatea și creativitatea) și instituirea unei prezumții relative de autor pentru cel care aduce opera la cunoștință publică(1) .

În procesul de elaborare a legii, derulat la începutul anilor 1990, apelându-se și la consultanță externă, s-a avut în vedere și reglementarea unor situații juridice care nu au o legătură directă cu dreptul de autor, precum drepturi personale nepatrimoniale (dreptul la imagine), utilizarea corespondenței sau a surselor de informare(2).

Nu existau discuții despre un Nou Cod civil și s-a profitat de o lege cu impact mare în zona relațiilor private pentru a introduce în legislație concepte noi, precum impreviziunea sau drepturi personale nepatrimoniale, altele decât cele ale autorului.

Constatăm azi că protecția corespondenței și a secretului surselor de informații sunt reglementări tangențiale obiectului principal de reglementare al Legii nr. 8/1996 (numită în continuare "legea") și, la 22 de ani de la promulgare, putem încerca o analiza de impact a acestor prevederi, cu atât mai mult cu cât, legea generală, Codul civil, a intrat în vigoare ulterior legii speciale și face trimitere la aceasta din urmă.

2. Utilizarea corespondenței și dreptul de autor

În art. 89 al Legii nr. 8/1996 se prevede că "Utilizarea unei corespondențe adresate unei persoane necesită consimțământul destinatarului, iar după moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor săi, dacă destinatarul nu a dorit altfel. În toate cazurile, sunt deopotrivă aplicabile dispozițiile art. 71 alin. (1) și (2), art. 72, 74 și 79 din Codul civil".

De la început trebuie spus că situația analizată nu vizează încălcarea secretului corespondenței, protejat de Constituție și Codul penal(3) , deoarece ipoteza este de utilizare a corespondenței de către expeditor sau destinatar.

Cui se aplică acest articol? Oricărei corespondențe sau doar uneia care are în conținut o operă protejabilă prin drept de autor? Stabilirea domeniului de aplicare este esențial, pentru că scos din context, textul pare să fie aplicabil oricărui tip de corespondență și ar însemna, pentru expeditori, o limitare drastică a posibilității de reutilizare a propriei munci.

În primul rând, termenul folosit în art. 89 al legii pentru a determina acțiunea ("utilizarea") este unul specific legii, întâlnit de multe ori în partea generală, în cea specială și chiar definit indirect în capitolul dedicat bazelor de date(4).

Din perspectiva art. 12 și 13 ale legii, prin utilizare(5) se are în vedere, în sens larg, orice modalitate de folosire a operei care are ca scop obținerea de avantaje patrimoniale. În sens restrâns, utilizarea unei opere dă dreptul autorului de a autoriza sau interzice: a) reproducerea operei; b) distribuirea operei; c) importul în vederea comercializării pe piața internă a copiilor realizate, cu consimțământul autorului, după operă; d) închirierea operei; e) împrumutul operei; f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziția publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public; g) radiodifuzarea operei

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...