Pandectele Săptămânale nr. 1/2014

Acțiune prin care se urmărește îndreptarea unor pretinse erori și operarea unor modificări în evidențele, hărțile și planurile cadastrale utilizate în procedura de stabilire a liniei de hotar dintre două unități administrativ-teritoriale. Admisibilitate
de Înalta Curte de Casație și Justiție

12 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• carte funciară

• legea nr. 554/2004

• legea nr. 7/1996

• eroare în evidențele, hărțile și planurile cadastrale

• plan cadastral

• legea nr. 554/2004 - art. 8

Instanța

Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1204 din 21 februarie 2013

Jurisprudență

Este admisibilă pe calea contenciosului administrativ acțiunea prin care se urmărește îndreptarea unor pretinse erori și operarea unor modificări în evidențele, hărțile și planurile cadastrale utilizate în procedura de stabilire a liniei de hotar dintre două unități administrativ - teritoriale, refuzul efectuării unor operațiuni administrative fiind circumscris prevederilor art. 8 alin. (1) teza finală din Legea nr. 554/2004, care, definind obiectul acțiunii în contencios administrativ, are în vedere și ipoteza refuzului de efectuare a unei anumite operațiuni necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Bacău la data de 18.07.2011, reclamantul Municipiul Onești, prin primar, a chemat în judecată pârâții Ministerul Administrației și Internelor (denumit în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, "MAI"), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (denumită în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, "ANCPI"), Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție (denumit în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, "CNGCFT"), Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău (denumit în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, "OCPI Bacău") și Comuna Cașin pentru ca acestea să fie obligate la:

- îndreptarea erorilor din evidențele deținute și folosite de acestea privind limita administrativ-teritorială a municipiului Onești cu comuna Cașin, în zona denumită alternativ Andreeșești/Andrieșești/Andrășești;

- corectarea actelor, respectiv a hărților și planurilor cadastrale făcute de aceste autorități cu încălcarea art. 73 alin. (3) lit. o) din Constituție, a Legii nr. 2/1968 și a H.C.M. nr. 11311968;

- soluționarea litigiului apărut pe granița administrativă a municipiului Onești cu comuna Cașin (conform procesului-verbal nr. 67/2011 al O.C.P.I. Bacău) cu respectarea limitelor stabilite prin Legea nr. 2/1968 și H.C.M. nr. 1131/1968.

Reclamanta a precizat că acțiunea are ca obiect o obligație de a face, fiind întemeiată pe dispozițiile art. 73 alin. (3) lit. o) din Constituția României, respectiv obligația de a respecta delimitarea administrativ-teritorială stabilită prin Legea nr. 2/1968, completată conform H.C.M. nr. 1131/1968 și dovedită de Municipiul Onești prin hărți oficiale întocmite de autoritățile special desemnate în diferite momente istorice.

Ulterior a formulat precizări referitoare la obiectul acțiunii și la natura litigiului, în sensul că a solicitat ca autoritățile pârâte să fie obligate, în virtutea atribuțiilor care le-au fost stabilite prin acte normative, la întreținerea și gestionarea corectă a limitelor administrativ-teritoriale, materializate prin hărți și planuri cadastrale, în format analogic sau digital.

În motivarea acțiunii și a precizărilor la acțiune, reclamantul a susținut următoarele:

Cu ocazia procedurilor de identificare și recunoaștere a hotarului dintre Municipiul Onești și Comuna Cașin, inițiate în aplicarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 259/2010, s-a constatat o necorelare între hărțile din perioada 1956-1977 și planurile cadastrale actuale ale celor două unități administrativ-teritorială, acestea având înscrisă în limita administrativ-teritorială a comunei Cașin o suprafață de aproximativ 210 ha aparținând Municipiului Onești.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...