Universul Juridic nr. 8/2019

Preocupări ale societății naționale și internaționale pentru prevenirea și combaterea infracțiunii privind accesul ilegal la informația computerizată
de Maria Busuioc

15 august 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Introducere

Tehnologiile informaționale, instrumentele de informare și sistemele de comunicare electronica au marcat toate domeniile de activitate a persoanei, societății și statului. Având un impact accelerator, tehnologiile informaționale au jucat un rol important asupra transformărilor sociale, fiind generatorul apariției și consolidării societății informaționale, de nivel național, regional și internațional, ce depășesc cadrul juridic al frontierelor de stat sau comunități de state.

Pe lângă beneficiile tehnologiei moderne, domeniul informațional este supus unui șir de vulnerabilități, riscuri și amenințări de securitate, facilitând competiția injustă, confruntarea §i spionajul, dezinformarea și propaganda, terorismul și criminalitatea, iar încălcările de confidențialitate duc la răspândirea de noi forme de ura și incitare la violență, în special pe motive de gen, rasă, naționalitate, origine etnica, limba, religie, apartenentă politică sau pe orice alt criteriu care rămân subestimate și, rareori, remediate sau contracarate.

Domeniul informațional a devenit un sector de activitate vital pentru stat, economie, știință, societate și individ, o arie nouă de reglementare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, cu implicare directa și indirecta asupra mecanismelor de asigurare a politicilor de securitate și apărare națională într-o societate democratica.

Accesul ilegal la informația computerizată este una din infracțiunile care atentează asupra politicilor de securitate și apărare națională a fiecărui stat în parte, precum și a unei comunități de state prin folosirea ilegală a telefoanelor și computerelor altor persoane, deoarece accesul la calculator devine o necesitate la locul de muncă și la domiciliu pentru fiecare individ.

Informațiile din calculatoare, de pe suporții materiali de informație, din sistemul sau rețeaua informatică, sunt vulnerabile la invazia de către utilizatori neautorizați. Aceasta este o problemă distinctă la nivel guvernamental în care cantitățile de informații clasificate sunt păstrate pe discuri de calculator. Posibilitățile de sabotaj intim, faptul că lumea de înaltă tehnologie de astăzi prezintă noi potențiale amenințări la adresa securității naționale.

Pe scară internațională, oportunitățile de spionaj informatic or, accesarea neautorizată a informațiilor din sistemele informatice din cauza garanțiilor inadecvate reprezintă o problemă majoră. Spionajul computerului de către guvernele străine poate cuprinde obiective militare, industriale, economice și comerciale, firmele de afaceri fiind cele mai vulnerabile.

Suntem în prezența unui acces neautorizat din partea unui utilizator atunci când ultimul accesează informațiile confidențiale din calculatorul cuiva fără consimțământul acestuia, sau în lipsa unei autorizații legale.

Astfel, considerăm că o analiză comparativă a reglementărilor legale naționale cât și a celor internaționale a infracțiunii privind accesul ilegal la informația computerizată, ne va ajuta să elucidăm când se consideră această faptă infracțiune, care sunt indicii calificativi, cum să ne protejăm de utilizatori neautorizați, care sunt metodele, mijlocele și măsurile întreprinse întru combaterea acestei infracțiuni, luând în considerare caracterul de universalitate al unei materii care ignoră frontierele.

Prin urmare, vom studia în plan comparat legislația Uniunii Europene cu privire la criminalitatea informatică, legislația Republicii Moldova și ce a României care au ratificat Convenția Uniunii Europene cu privire la criminalitatea informatică, precum și legislația țărilor precum Statele Unite ale Americii și Federația Rusă care nu fac parte din Uniunea Europeană dar au un impact major asupra a ceia ce se întâmplă în întreaga lume.

2. Definirea accesului ilegal la informația computerizată conform legislației naționale și internaționale

Luând în considerație că, atât Republica Moldova cât și România au ratificat Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, Budapesta 23 noiembrie 2001, vom face trimitere inițial la prevederile acesteia.

Astfel, conform prevederilor articolului 2 al Convenției de la Budapesta suntem în prezența unui acces ilegal atunci când are loc accesarea intenționată și fără drept, a ansamblului ori a unei părți a unui sistem informatic. Aceasta încălcare poate fi condiționată de fiecare stat în parte și anume prin violarea măsurilor de securitate, cu intenția de a obține date informatice ori cu altă intenție delictuală, sau de legătura dintre încălcarea respectivă și un sistem informatic conectat la alt sistem informatic.

În sensul prezentei convenții:

1) expresia sistem informatic desemnează orice dispozitiv izolat sau ansamblu de dispozitive interconectate ori aflate în legătură, care asigură ori dintre care unul sau mai multe elemente asigură, prin executarea unui program, prelucrarea automată a datelor;

2) expresia date informatice desemnează orice reprezentare de fapte, informații sau concepte sub o formă adecvată prelucrării într-un sistem informatic, inclusiv un program capabil să determine executarea unei funcții de către un sistem informatic;

Pedeapsa prevăzută pentru această categorie de infracțiuni trebuie să fie de la 2 la 10 ani închisoare.

Conform prevederilor articolului 259 a Codului penal al Republicii Moldova accesul ilegal este detaliat, astfel, suntem în prezența unui acces ilegal la informația computerizată, adică la informația din calculatoare, de pe suporții materiali de informație, din sistemul sau rețeaua informatică, în privința informației protejată de lege; cu violarea sistemelor de protecție; cu conectarea la canalele de telecomunicații; cu folosirea unor mijloace tehnice speciale; cu utilizarea ilegală a calculatorului, sistemului sau rețelei informatice, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1), la articolele 260/1 - interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice, 260/2 - alterarea integrității datelor informatice ținute într-un sistem informatic, 260/3 - perturbarea funcționării sistemului informatic, 260/5 - falsul informatic și 260/6 - frauda informatică; al unei persoane (două sau mai multe persoane) care nu este autorizată în temeiul legii sau al unui contract, depășește limitele autorizării ori nu are permisiunea persoanei competente să folosească, să administreze sau să controleze un sistem informatic ori să desfășoare cercetări științifice sau să efectueze orice altă operațiune într-un sistem informatic, dacă este însoțit de distrugerea, deteriorarea, modificarea, blocarea sau copierea informației, de dereglarea funcționării calculatoarelor, a sistemului sau a rețelei informatice și dacă a cauzat daune în proporții mari sau deosebit de mari.

Pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea dată fiind amenda; munca neremunerată în folosul comunității sau închisoare (maxim 3 ani);

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...