Revista de Drept social nr. 4/2014

Protecția drepturilor salariatelor care efectuează concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani. Situația gradației de merit acordate în învățământul preuniversitar
de Curtea de Apel Constanța, secția I civilă

11 februarie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• concediu pentru creșterea copilului

• suspendarea contractului individual de muncă

• gradație de merit

• directiva 96/34/ce

Instanța

Curtea de Apel Constanța, secția I civilă, decizia nr. 203 din 27 mai 2014

Jurisprudență

Suspendarea contractului individual de muncă nu poate fi considerată imputabilă, chiar dacă se produce din voința directă sau indirectă a angajatului, atunci când trebuie protejat un interes superior, cum ar fi de exemplu efectuarea concediului pentru creșterea copilului, fiind vorba de un drept care a fost instituit atât pentru protecția mamei, cât și în interesul copilului și al familiei; ca urmare, perioada în care contractul individual de muncă a fost suspendat pentru efectuarea concediului pentru creșterea copilului nu poate fi avută în vedere la calculul celor patru ani în care reclamanta are dreptul la gradația de merit întrucât acest drept trebuie menținut la sfârșitul perioadei de concediu în aceleași condiții în care ar fi existat dacă acest concediu nu era efectuat, așa cum a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene în interpretarea clauzei 2 alineatul (6) din Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului adoptat prin Directiva 96/34/CE a Consiliului iar o soluție contrară ar conduce la lipsirea reclamantei de acest drept pentru o perioadă importantă, respectiv perioada concediului, ceea ce ar contraveni reglementării indicate.

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea la data de 17 iulie 2013 sub nr. 2057/88/2013 reclamanta [...], prin Sindicatul Învățământ Preuniversitar Tulcea, a chemat în judecată pârâtul Colegiul Economic "[...]" Tulcea, jud. Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronun?a să fie obligat pârâtul la calculul și plata retroactivă a drepturilor salariale reprezentând gradația de merit neacordată împreună cu toate celelalte drepturi bănești ce ar fi trebuit calculate și acordate în funcție de aceasta, începând cu data de 01.07.2013 și până la data pronunțării hotărârii în sume actualizate și indexate

De asemenea, a mai solicitat reclamanta să fie obligat pârâtul la acordarea în continuare a gradației de merit până la data de 01.03.2015, data de expirare a perioadei de patru ani pentru care a fost acordată respectiva gradație de merit.

În motivarea cererii, reclamanta a făcut referire la legislația relevantă cu privire la acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, respectiv Legea nr. 128/1997, art. 50 alin. 3 și la OMECT nr. 5730/2008 privind metodologia de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar.

S-a susținut de către reclamantă că, în urma concursului susținut, i s-a acordat gradație de merit, reprezentând 25% din salariul de bază al funcției/postului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.07.2009. Ulterior, începând cu data de 17.01.2010, a beneficiat de concediu pentru creșterea copilului până la data de 01.09.2011, perioadă de 20 de luni în care nu i s-a acordat gradația de merit obținută, contractul de muncă fiind suspendat. Acest drept salarial a reînceput să i se acorde începând cu data de 01.09.2011, la revenirea în activitate, iar la data de 01.07.2011 - data la care s-au împlinit patru ani calendaristici de la obținerea gradației de merit, i s-a sistat.

Apreciază reclamanta că acest drept salarial ar fi trebuit să i se acorde timp de 48 de luni dar în fapt i s-a acordat doar 28 de luni, datorită unei interpretări eronate a dispozițiilor art. 2 alin. 2 din OMECT nr. 5730/2008 privind metodologia de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar, ori, suspendarea contractului individual de muncă pentru creșterea copilului nu poate constitui un motiv imputabil în sensul prevăzut de actul normativ mai sus menționat.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...