Revista de Drept social nr. 3/2014

Raport de evaluare a performanțelor unui funcționar public. Anulare. Limitele analizei instanței. Considerente de legalitate, iar nu de oportunitate. Obligarea autorității administrative la refacerea evaluării
de Curtea de Apel Cluj, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

09 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• funcționar public

• evaluare profesională

• legea nr. 188/1999

Instanța

Curtea de Apel Cluj, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 5885 din 1 septembrie 2014

Jurisprudență

Prin sentința civilă nr. 1865 din 25.10.2013 pronunțată de Tribunalul Bistrița- Năsăud s-a admis în parte, acțiunea formulată de reclamantul M.I.S., împotriva pârâtei Agenția Națională pentru Protecția Mediului, și în consecință:

S-a anulat Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere, respectiv ale reclamantului pentru perioada 1.01.2012 - 13.11.2012, încheiat de pârâtă și obligă pârâta la refacerea acestuia, cu respectarea prevederilor legale ce reglementează procedura de evaluare.

S-a anulat Înscrisul nr. 1/444/MF/04.02.2013 cuprinzând soluția de respingere a contestației formulate de reclamant împotriva rezultatului evaluării;

S-a respins capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor morale, ca neîntemeiat.

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în cuantum de 802,20 lei.

Pentru a pronunța această sentință, tribunalul a reținut următoarele:

Reclamantul contestă raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere pe perioada 1.01.2012- 13.11.2012 ( filele 8-10), perioadă în care a deținut funcția publică de director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, precum și modalitatea de soluționare a contestației formulată împotriva acestui raport.

Reclamantului îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 118/1999 privind statutul funcționarului public, astfel încât, evaluarea performanțelor profesionale ale acestuia se realizează în conformitate cu prevederile art. 69 din actul normativ menționat și ale art. 106 și urm. din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

În luna ianuarie 2013 s-a procedat la evaluarea activității profesionale a reclamantului desfășurată în anul 2012, prin Raportul de evaluare contestat stabilindu- se nota finală 3,15 și, corespunzător, calificativul "SATISFĂCĂTOR".

În ceea ce privește primul motiv de nelegalitate invocat de reclamant, în sensul că funcționarii publici care au realizat evaluarea sa profesională nu au calitatea de evaluator, potrivit legii, instanța a apreciat că acesta este întemeiat prin prisma dispozițiilor art. 107 alin. 1 și 2 literele b și e din H G. nr. 611/2008.

Potrivit art. 107 alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 " Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public se realizează de către evaluator", iar conform alin. 2 literele b și e din același act normativ, " (2) În sensul prezentei hotărâri, are calitatea de evaluator: b) funcționarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorității sau instituției publice, pentru funcționarul public de conducere; e) conducătorul autorității sau instituției publice ori adjunctul acestuia, pentru funcționarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia."

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...