Revista de Drept social nr. 3/2014

Dispoziție de încetare a plății indemnizației de șomaj pentru refuzul unor locuri de muncă. Necesitatea ca dispozițiile de repartiție să fi fost comunicate celui interesat. Anularea actului administrativ
de Curtea de Apel Cluj, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

09 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• act administrativ - anulare

• indemnizație de șomaj

• dispoziție de repartiție

Instanța

Curtea de Apel Cluj, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 5884 din 1 septembrie 2014

Jurisprudență

Prin sentința civilă nr. 1354 din 07.02.2014, pronunțată în dosarul nr . . . . . . . . . .al Tribunalului Cluj, s-a admis în parte acțiunea formulată de reclamantul M.B.M. în contradictoriu cu pârâta Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj și s-a dispus anularea dispoziției nr. 1854/15.03.2013 emisă de A.J.O.F.M. Cluj. Totodată, a fost obligată pârâta la plata indemnizației de șomaj în cuantumul stabilit prin dispoziția nr. 6534/2012 până în luna august 2013; s-a respins cererea de acordare a daunelor morale.

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut că prin acțiunea sa, reclamantul M.B.M. în contradictoriu cu pârâta a solicitat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj anularea dispoziției nr. 1854 emisă de pârâtă și obligarea acesteia la plata indemnizației de șomaj în cuantumul stabilit prin Dispoziția nr. 6534 (nedatată) "privind stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj" a AJOFM Cluj până în luna august 2013 inclusiv, obligarea pârâtei la plata daunelor morale în cuantum de 100.000 lei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamantul arată că prin Dispoziția 6534 a AJOFM Cluj s-a stabilit dreptul la indemnizație de șomaj acordat începând cu 22.08.2012 în cuantum de 516 lei, pe o durată de 12 luni.

Prin dispoziția nr. 1854 emisă de AJOFM Cluj s-a dispus, începând cu data de 15.03.2013, încetarea indemnizației de șomaj acordată reclamantului, având ca temei legal art. 44 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă cu completările și modificările ulterioare, motivul încetării indemnizație de somai fiind "refuz loc de muncă".

Învederează reclamantul că nu se regăsește în niciuna din situațiile limitative arătate de lege, încetarea acordării indemnizației de șomaj fiind o măsură luată unilateral și abuziv de către conducătorii instituției pârâte, pentru motive de ordin personal, care nu au nici o legătură cu dispozițiile legale.

Învederează că încetarea indemnizației de șomaj, pe motiv că ar fi refuzat ridicarea repartițiilor, este un total neadevăr și totodată un abuz grav săvârșit de către funcționarii din cadrul AJOFM Cluj, fiindu-i astfel încălcat dreptul la asigurările sociale, drept garantat chiar de art. 1 din Legea 76/2002, "în România fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de a-și alege liber profesia și locul de munca, precum și dreptul la asigurările pentru șomaj drept garantat de art. 41 alin. 2 din Constituția României:

" salariații au dreptul la măsuri de protecție socială".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...