Revista de Drept social nr. 8/2013

Fișe de evaluare. Selecție personal. Militari
de Curtea de Apel Brașov, secția cont. adm.

20 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• evaluare profesională

• fișe de evaluare

Instanța

Curtea de Apel Brașov, secția cont. adm., decizia nr. 2076 din 17 aprilie 2013

Jurisprudență

Fișele de evaluare sunt acte administrative ce se bucură de prezumția legalității și veridicității în situația în care au fost emise de o autoritate publică și nu au fost contestate de persoanele îndreptățire în termen legal.

În situația în care înscrisurile au fost emise și depuse de pârât, autoritate publică locală, și au fost certificate, depunerea fișelor de evaluare în original nu prezintă nici o relevanță, cu atât mai mult cu cât aceste fișe de evaluare nu au fost contestate la momentele în care au fost emise și nici în prezentul litigiu nu s-a contestat conținutul lor, ci doar s-a susținut faptul că fiind completate cu creionul ar fi putut fi modificate. În concret recurenții reclamanți nu au invocat și nu au dovedit o vătămare produsă de modul în care au fost completate fișele de evaluare.

Concluzionând, recurenții doar au susținut că prin completarea cu creionul a acestor fișe, li s-ar fi putut produce o vătămare în situația în care s-ar fi modificat conținutul, dar nu au afirmat că în fapt acest lucru s-a întâmplat.

Prin sentința civilă nr. 4284/CA/6 iulie 2012, pronunțată de Tribunalul Brașov, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 13921/62/2011, s-a respins acțiunea formulată de reclamanții A C G-G, G M G și S A M A, în contradictoriu cu pârâtul I S U "Ț B", având ca obiect anulare acte administrative.

Pentru a pronunța această soluție, instanța de fond a reținut următoarele considerente:

Prin Ordinele Inspectorului Șef nr. 7258/I/14.09.2011, nr. 7274/I/ 14.09.2011 și nr. 286/I/14.09.2011 emise de pârâtul I S U "Ț B" (filele 6, 7 și 8 la dosar) s-a dispus trecerea în rezervă a reclamantului începând cu data de 15.09.2011 ca urmare a reorganizării unității, reducerii unor funcții din statul de organizare și a imposibilității de a fi încadrați în alte funcții.

Ca temeiuri legale ale ordinelor sus indicate s-au reținut prevederile art. 82 litera,.a" și art. 85 litera..e" din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu toate modificările și completările ulterioare din OUG 54/16.06.2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011 art. (2) - (5), (7) și art. 64 alin. (1) și (2) din anexa nr. VII la Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 13 din Legea 285/2010 privind sa salarizarea anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, O.M.A.I. 600/2005 pentru competențelor de gestiune a resurselor umane a personalului din M.A.I. și cu Ordinul nr. 080211/11.06.2011 privind intrarea în vigoare a noului stat de organizare a unității.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...