Revista de Drept social nr. 9/2012

Caracterul real și serios al concedierii dispuse în baza art. 65 din Codul muncii
de Curtea de Apel Constanța, secția I civilă

22 noiembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• concediere

• codul muncii - art. 65

• concediere - caracter real și serios

Instanța

Curtea de Apel Constanța, secția I civilă, decizia nr. 277 din 3 aprilie 2012

Jurisprudență

Reclamantul V.A.V. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta S.C. C.T. S.R.L. să se dispună anularea deciziei de concediere, obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, repunerea în situația anterioară în sensul reintegrării pe postul și în funcția deținută, obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii reclamantul arată că ce s-a reținut în decizia de concediere nu se oglindește în realitate și ulterior concedierii sale s-au făcut angajări pe posturi care ar fi putut fi oferite lui. Susține reclamantul că desființarea postului de director comercial nu a urmărit nevoile organizatorice ale societății ci ocupantul postului pentru management defectuos, lipsa unui control adecvat și existența unor pierderi financiare țin de persoana care avea în atributul postului aceste coordonate, tinzând la îndepărtarea sa din societate. Reclamantul precizează că atribuțiile postului său au fost trecute atât în sarcina postului de director executiv cât și a directorului general. Mai arată reclamantul că, chiar dacă măsura desființării locului său de muncă ar fi fost una obiectivă, oferirea altui loc de muncă care să corespundă calificării ori pregătirii sale profesionale trebuia îndeplinită. Reclamantul arată că înainte de concedierea sa pârâta a inițiat procedura de angajare a unui consilier juridic pe un post vacant, fără a-i oferi posibilitatea de a opta pentru ocuparea lui. Reclamantul susține că măsura concedierii nu este legală întrucât nu este reală și serioasă. Precizează reclamantul că noul departament înființat, Departamentul Marketing Administrativ are aceleași responsabilități ca și cele ale departamentului desființat. Mai arată reclamantul că nu au avut loc discuții cu sindicatul. Reclamantul precizează că măsura dispusă nu este reală deoarece pe de-o parte activitatea de vânzări continuă să existe și pe de altă parte pentru că activitatea desfășurată de el este în prezent realizată de alt angajat.

Pârâta a formulat întâmpinare solicitând respingerea acțiunii ca nefondată.

Pârâta arată că având în vedere performanța foarte slabă a societății în anul 2010, managementul defectuos în domeniul tehnic operațional, financiar și comercial, lipsa unui control adecvat, la începutul anului 2010 a fost demarat un proces de restructurare a societății precum și un proces de reducere drastică a cheltuielilor în vederea evitării intrării în incapacitate de plăți. În acest sens, susține pârâta, s-a dispus modificarea organigramei în sensul reorganizării departamentului Comercial care a fost desființat, atribuțiile acestuia fiind preluate de către departamentul Marketing-Administrativ, coordonat în mod direct de către directorul general, fiind desființată poziția de director al acestui departament precum și alte funcții de conducere și de execuție. Pârâta arată că desființarea postului reclamantului este efectivă și reală. Arată pârâta că atât postul deținut de reclamant cât și posturile de soferi și gestionar depozit au fost desființate efectiv în urma reorganizării.

Soluționând cauza, Tribunalul Constanța a pronunțat sentința civilă nr. 5870/14.11.2011 prin care a respins acțiunea formulată de reclamantul V.A.V. în contradictoriu cu pârâta S.C. C.T. S.R.L., ca nefondată.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a avut în vedere următoarele:

Prin decizia nr. 51/8.04.2011 s-a dispus încetarea contractului de muncă al reclamantului înregistrat sub nr. 198/2006. Reclamantul ocupa, la data concedierii, funcția de Director comercial.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...