Revista de Drept social (Rosetti) nr. 8/2012

Indemnizație de șomaj. Condiții
de Curtea de Apel Galați, secția conflicte de muncă

23 octombrie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• legea nr. 76/2002

• indemnizație de șomaj

Instanța

Curtea de Apel Galați, secția conflicte de muncă, decizia nr. 1233 din 29 mai 2012

Jurisprudență

Prin cererea înregistrată la Tribunalul sub nr. …formulată de contestatoarea AB a contestat dispoziția nr. emisă de intimata CD, solicitând anularea acesteia și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestației a arătat că prin decizia menționată i s-a respins dreptul la indemnizație de șomaj, solicitat prin cererea nr. …, pe motivul că nu îndeplinește condițiile privind stagiul minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii, deși prin sentința civilă nr…., rămasă definitivă, irevocabilă și executorie, Tribunalul a hotărât anularea deciziei de concediere nr. emisă de CD și a dispus reintegrarea sa în funcția deținută anterior desfacerii contractului de muncă și obligarea AJOFM să îi plătească despăgubiri bănești egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate, precum și celelalte drepturi bănești de care ar fi beneficiat de la data concedierii și până la data reintegrării efective; AJOFM a refuzat să pună în executare sentința civilă și pentru a evita consecințele legale ale acestui act a dispus reintegrarea sa scriptică pe perioada ... fapt ce i-a fost comunicat prin adresa nr. prin aceeași adresă i s-a comunicat și faptul că despăgubirile bănești conform sentinței civile nr. … urmează a-i fi plătite eșalonat în perioada 2012-2014; ulterior comunicării măsurii de reintegrare scriptică a fost emisă dispoziția nr. … privind încetarea indemnizației de șomaj, ca urmare a încadrării în muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni, cu adnotarea că este debitoare AJOFM cu suma de 10828 lei, contravaloarea indemnizației de șomaj de care a beneficiat în perioada ...; prin decizia nr. … i s-a adus la cunoștință faptul că începând cu 16.06.2010 a fost concediată din nou; ulterior i s-au solicitat documentele necesare întocmirii unui nou dosar de acordare a indemnizației de șomaj, lucru pe care l-a făcut prin cererea în urma căreia s-a emis decizia contestată.

Contestatoarea a susținut că nepunerea în executare efectivă, de către AJOFM, a sentinței civile nr. a avut consecință încălcarea prevederilor art. 26 și 27 din Legea nr. 76/2002 actualizată și ale art. 40 pct. 2 lit. f din Codul Muncii; aceasta are ca efect privarea sa de dreptul la protecție socială, conferit de art. 41 din Constituția României și de art. 48 din Legea nr. 76/2002 actualizată; neîndeplinirea cu rea-credință, de către angajatorul AJOFM, a obligațiilor ce-i reveneau conform Legii 76/2002 și Codului Muncii este probat prin adeverința nr. …, unde la rubrica numărul și data declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj este menționată sentința civilă nr. ; în carnetul său de muncă, AJOFM a înscris că în perioada 01.02.2009-15.06.2010 a fost angajata acestei instituții în calitate de inspector de specialitate, pe cale de consecință îndeplinind condițiile prevăzute de art. 17 pct. l lit. a și art. 19 lit. a din Legea 76/2002 care îi conferă dreptul la indemnizație de șomaj; faptul că nu îndeplinește condițiile privind stagiul minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24, premergătoare datei înregistrării cererii nu îi este imputabil, întrucât angajatorul AJOFM avea obligația plății acestor contribuții.

În drept contestatoarea și-a întemeiat acțiunea pe dispozițiile art. 26 și 27 din Legea 76/2002 actualizată, ale art. 281-282 raportat la art. 40 pct. 2 lit. f Codul Muncii și ale Legii 554/2004, iar ca probă a celor susținute a depus acte.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...